Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i sjukförsäkringsavgiften

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2016 13.24
Pressmeddelande 166/2016

Regeringen föreslår en sänkning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Den föreslagna ändringen har samband med det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått.

Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlat i samband med den. Torsdagen den 13 oktober lämnade regeringen en proposition med förslag till lag om detta till riksdagen. Den föreslagna lagen ska tillämpas på arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som grundar sig på lön som betalas 2017 eller senare.

Enligt förslaget ska alla arbetsgivares sjukförsäkringsavgift sänkas med 0,94 procentenheter 2017. Därpå följande år ska arbetsgivares socialskyddsavgift sänkas med 1,00 procentenheter. Sänkningen ska enligt förslaget vara 1,04 procentenheter 2019 och 0,58 procentenheter från och med 2020. Statens finansieringsandel av utgifterna för sjukförsäkringen ska höjas på motsvarande sätt.

Sjukförsäkringens dagpenningspremie sänks för låginkomsttagare

Genom konkurrenskraftsavtalet överförs en del av arbetsgivarnas betalningsbörda på löntagarna, men samtidigt lindras beskattningen av löntagare. Skattelättnader kan inte ges löntagare som inte betalar statsskatt eller kommunalskatt på sina inkomster.

Därför föreslår regeringen en sänkning av dagpenningspremien för låginkomsttagare, dvs. personer med låga löneinkomster, för att kompensera att deras nettoinkomster minskar till följd av den höjning av socialförsäkringsavgifterna som konkurrenskraftsavtalet innebär.

Detta föreslås ske genom att ingen dagpenningspremie tas ut hos dem som tjänar mindre än 14 000 euro om året. Den ökning av betalningsbördan som konkurrenskraftsavtalet medför för dem som tjänar mindre än 14 000 euro om året bedöms på detta sätt bli kompenserad. Det finansieringsunderskott som detta leder till ska finansieras genom en höjning av statens finansieringsandel av utgifterna för sjukförsäkringen.

Den föreslagna lagen ska tillämpas på sjukförsäkringens dagpenningspremie som grundar sig på lön som betalas 2017 eller senare.

Ytterligare information:

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 193, [email protected]

Tillbaka till toppen