Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i sjukdagpenningen, rehabiliteringspenningen och föräldradagpenningen

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2015 14.26
Pressmeddelande 225/2015

Den årliga gränsen för arbetsinkomster som berättigar till en ersättningsnivå på 70 procent i fråga om sjukdagpenning och rehabiliteringspenning ska i fortsättningen vara 30 000 euro.

 Den nuvarande gränsen är 36 419 euro enligt 2015 års nivå. På den överstigande delen upp till 56 606 euro, enligt nivån för 2015, är sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens belopp 35 procent i stället för nuvarande 40 procent, och på den del som överstiger detta är beloppet 25 procent. Inkomstgränserna höjs årligen med en lönekoefficient. Ändringen gäller inte föräldradagpenningarna eller specialvårdspenningen. Dessutom slopas arbetsvillkoret för sjukdagpenningen.

Republikens president stadfäste lagändringen den 30 december 2015. Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Den förhöjda dagpenning som för närvarande betalas i 30 dagar av föräldradagpenningsperioden slopas och den förmån som betalas för denna tid fastställs enligt den normala ersättningsgraden på 70 procent i stället för nuvarande 75 procent. I fortsättningen är föräldradagpenningens och specialvårdspenningens belopp 70 procent av årsarbetsinkomsten, om årsarbetsinkomsten inte överstiger 36 419 euro enligt 2015 års nivå. På den överstigande delen upp till 50 606 euro enligt 2015 års nivå är beloppet 40 procent av arbetsinkomsterna och på den del som överstiger detta är beloppet 25 procent av arbetsinkomsterna. Ändringen gäller de föräldradagpenningsperioder som inleds 2016.

Ytterligare information:

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163193, [email protected]

Tillbaka till toppen