Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i sjukdagpenningen och föräldradagpenningen

Social- och hälsovårdsministeriet
29.10.2015 13.50
Pressmeddelande 163/2015

Den inkomstgräns som påverkar sjukdagpenningsbeloppet och ersättningsgraden för sjukdagpenningen kommer att ändras. Regeringen föreslår att den årliga gränsen för arbetsinkomster som berättigar till en ersättningsnivå på 70 procent ska vara 30 000 euro i fortsättningen. Den nuvarande gränsen är 36 419 euro enligt 2015 års nivå. På den överstigande delen upp till 56 032 euro, enligt nivån för 2015, är sjukdagpenningens belopp 35 procent i stället för nuvarande 40 procent, och på den del som överstiger 56 032 är beloppet 25 procent. Inkomstgränserna höjs årligen med en lönekoefficient. Ändringen gäller även rehabiliteringspenningen, men däremot varken föräldradagpenningarna eller specialvårdspenningen.

Regeringen lämnade en regeringsproposition som gäller ändringen till riksdagen torsdagen den 29 oktober. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Den förhöjningsdel som för närvarande betalas i 30 dagar av föräldradagpenningsperioden slopas, vilket betyder att även den förmån som betalas för denna tid fastställs enligt den normala ersättningsgraden på 70 procent. För närvarande är beloppet av den föräldradagpenning som betalas till modern för de första 30 vardagarna 75 procent av den sökandes vid beskattningen konstaterade arbetsinkomst, om årsarbetsinkomsten inte överstiger 56 032 euro. På den överstigande delen är beloppet av den föräldradagpenning som betalas till modern 32,5 procent. Beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern och av den faderskapspenning som betalas efter föräldrapenningsperioden bestäms för de 30 första vardagarna som betalas till fadern på samma sätt som moderns föräldrapenning. I fortsättningen är föräldradagpenningens belopp 70 procent av årsarbetsinkomsten, om årsarbetsinkomsten inte överstiger 36 419 euro enligt 2015 års nivå. På den överstigande delen upp till 56 032 euro är beloppet 40 procent av arbetsinkomsterna och på den del som överstiger 56 032 euro är beloppet 25 procent av arbetsinkomsterna.

Ytterligare information:

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163193, [email protected]

Tillbaka till toppen