Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i servicen för frontveteraner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2018 13.37
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att frontveteraner ersätts för service som stöder boende hemma genom ny lagstiftning. I propositionen föreslås det att frontveteraner som har deltagit i 1939–1945-års krig och som har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken ska omfattas av service som stöder boende hemma.

För närvarande ersätts krigsveteraner för kostnaderna för service som stöder boende hemma enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst. I och med lagändringen är frontveteraner och krigsinvalider likställda när det gäller service som stöder boende hemma. Statskontoret betalar ersättning till kommuner för kostnaderna för ordnandet av denna service.

I början av 2019 har frontveteranerna uppskattats vara 9 600 och i slutet av året ca 7 400.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. Torsdagen den 18 oktober lämnade regeringen en proposition med ett lagförslag om servicen till riksdagen. Ändringarna avses träda i kraft den 1 november 2019.

Ytterligare information

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 02951 63564, [email protected]

Tillbaka till toppen