Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muutoksia rintamaveteraaneille tarkoitettuihin palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.10.2018 13.37
Tiedote 152

Hallitus esittää, että rintamaveteraaneille korvattaisiin kotona asumista tukevat palvelut uuden lainsäädännön kautta. Kotona asumista tukevien palveluiden piiriin kuuluisivat vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus.

Kotona asumista tukevat palvelut korvataan tällä hetkellä sotainvalideille sotilasvammalain perusteella. Lakimuutoksen myötä rintamaveteraanit ja sotainvalidit olisivat yhdenvertaisessa asemassa kotona asumista tukevien palveluiden osalta. Valtiokonttori korvaisi kunnille näiden palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

On arvioitu, että rintamaveteraaneja olisi vuoden 2019 alussa 9 600 ja vuoden lopussa noin 7 400.

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18. lokakuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2019.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Marko Leimio, p. 02951 63564, [email protected]

Sivun alkuun