Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar av folkpensionsindex

Social- och hälsovårdsministeriet
27.9.2018 13.19
Pressmeddelande 135/2018

Regeringen föreslår att det inte görs några indexförhöjningar av förmåner som är bundna till folk-pensionsindex, och att folkpensionsindexet fryses till 2018 års nivå. Förändringen är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna för perioden 2018–2021.

Den planerade ändringen av folkpensionsindex inverkar på folkpensioner och garantipensioner samt alla övriga förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana andra förmåner är bland annat handikappförmåner, fronttillägg, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt barnförhöjning. Ändringen gäller också bestämningsgrunderna för förmåner som är bundna vid folkpensionsindex samt belopp, som gränsen för den årliga självriskandelen för läkemedelsersättningar.

Den ändring som gäller indexjusteringen är avsedd att vara permanent och ändringen kompenseras inte i samband med kommande justeringar av folkpensionsindex.

Propositionerna hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlade i samband med den. Regeringen lämnade propositionerna om saken till riksdagen torsdagen den 27 september. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Höjning av utkomststödets grunddel

Regeringen föreslår samtidigt en särskild höjning av utkomststödet med 1,2 procent. Enligt förslaget stiger det i lagen angivna beloppet av utkomststödets grunddel för en ensamstående vuxen från 458,10 till 463,48 euro. Detta motsvaras av grunddelens belopp på 496,98 euro år 2019.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 02951 63288, [email protected]

Meddelandet har förändrats klo 13.55 med info över grunddelens belopp år 2019.

Tillbaka till toppen