Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i förmåner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.43
Pressmeddelande 212/2015

Garantipensionen stiger med 20 euro från ingången av nästa år. Syftet med garantipensionen är att trygga utkomsten för en pensionstagare som är bosatt i Finland, om pensionstagarens pensioner inte annars räcker till en skälig utkomst. Den nivåhöjning av garantipensionen som görs höjer beloppet av full garantipension till 766,85 euro per månad.

Kostersättningen för personer med celiaki slopas. Genom ändringen förenhetligas och förtydligas systemet med handikappförmåner. Även efter att kostersättningen utgår, beaktas personer med celiaki i systemet med handikappförmåner. Personer som är under 16 år och har celiaki, och som ansöker om stöd för personer med celiaki har i dagens läge rätt till handikappbidrag för under 16 åring.

Regeringen föreslog den 10 december att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna fredagen den 11 december. Lagarna träder i kraft 1.1.2016.

Ytterligare information:

Pasi Pajula, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63479, [email protected]

Tillbaka till toppen