Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Interprofessionell läkemedelsgenomgång ska vara en del av läkemedelsbehandlingen av äldre

Social- och hälsovårdsministeriet
28.8.2017 13.24 | Publicerad på svenska 4.9.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande 112/2017

Hälso- och sjukvården ska tillgodose den åldrande befolkningens behov i Finland. Medborgare ska erbjudas individuella tjänster kostnadseffektivt. Man måste även utveckla nya förfaringssätt för att vi ska kunna erbjuda god vård för finländare även i fortsättningen.

God vård i sin helhet förutsätter framgångsrik läkemedelsbehandling. Nya rationella förfaringssätt som främjar genomförandet av läkemedelsbehandlingen bör införas inom hälso- och sjukvården. Särskilt behövs praxis genom vilken man kan stöda välbefinnandet hos klienterna inom hemvården och att de klarar sig hemma. En lösning för att hantera läkemedelsbehandlingen i sin helhet är interprofessionell läkemedelsgenomgång av äldre (ILMA).

I ett interprofessionellt team löper informationen

Läkemedelsgenomgången görs i samarbete mellan yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Det interprofessionella teamet består av åtminstone en läkare, en sjukskötare och en yrkesutbildad person inom farmaci samt vid behov av klienten och hans eller hennes anhöriga. En bedömning som genomförts enligt ILMA-modellen baserar sig på insamlad information om klientens hälsa, funktionsförmåga och medicinering. De yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården som ingår i teamet samlas för att bedöma vården av klienten i sin helhet och vidta nödvändiga förändringar av läkemedelsbehandlingen. Sättet för genomförande möjliggör en diskussion mellan teamets medlemmar och därmed att mångsidig expertis utnyttjas. Efter bedömningen är det viktigt att även sörja för att effekterna av de genomförda förändringarna följs upp.

Klicka på infografiken för att göra den större

Bakgrund

Studien Finsk Interprofessionell Läkemedelsgenomgång (ILMA) utredde effekter av läkemedelsgenomgångar på medicinering, funktionsförmåga och livskvalitet hos klienter inom hemvården samt användningen av hälsovårds- och omsorgstjänster. Studien genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie. Enligt resultaten kan man genom läkemedelsgenomgång främja rationell läkemedelsbehandling inom hemvården. Effekterna av individuella bedömningar på klienternas funktionsförmåga och livskvalitet samt på användningen av hälsovårds- och omsorgstjänster är små. Det är viktigt att anamma interprofessionell bedömning som kontinuerlig behandlingspraxis vid hälso- och sjukvårdsenheterna.

Ytterligare information

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 029516 3391, [email protected]
FaD, Johanna Jyrkkä (Fimea), forskare, tfn 029522 3514, [email protected]

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 28.8.2017

Tillbaka till toppen