Hoppa till innehåll
Media

Möjligheterna att sammanslå pensionssystemen har utretts och nu har arbetsgruppen publicerat sin slutrapport

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 10.20
Nyhet

I augusti 2019 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet en arbetsgrupp för att bereda ett förslag om en sammanslagning av den kommunala och den privata sektorns pensionssystem utgående från en tidigare utredning om skillnaderna i pensionssystemen. Arbetsgruppen hittade ingen lösning som alla medlemmar i arbetsgruppen godkände.  

Arbetsgruppen avslutade sitt arbete i slutet av år 2021, och har nu publicerat slutrapporten.  

Arbetsgruppens utredning räckte två år och var omfattande. Under ledning av arbetsgruppen arbetade dessutom flera underarbetsgrupper som utredde juridiken, finansieringen och tekniska frågor gällande sammanslagningen samt frågorna gällande förmånerna, den offentliga ekonomin och konkurrensen. Slutrapporten innehåller de centrala delarna i arbetsgruppens utredningsarbete. 

I fråga om finansieringen var det viktigt att utreda kostnadsneutraliteten, minimeringen av de totala riskerna och hanteringen av de totala kostnaderna. Att uppnå kostnadsneutralitet visade sig dock vara mycket svårt. En finansieringsmodell som alla medlemmar i arbetsgruppen kunde godkänna hittades inte. 

Finansieringen av de båda pensionssystemen är fortfarande tryggad, även om sammanslagningen inte genomförs nu.

Mer information:

 

Heli Backman, avdelningschef, överdirektör, arbetsgruppens ordförande, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 668
Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, arbetsgruppens vice ordförande, finansministeriet, tfn 0295 530 494

Tillbaka till toppen