Hoppa till innehåll
Media

Mobilapplikation för att effektivisera brytandet av smittkedjorna för coronaviruset tas i bruk på hösten   

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2020 14.26
Pressmeddelande 174/2020

De ändringar som gjorts i lagen om smittsamma sjukdomar gör det möjligt att utveckla en mobilapplikation som effektiviserar brytandet av de smittkedjor som coronaviruset orsakar. Regeringen har föreslagit att den lag som gäller ändringarna stadfästs, och republikens president stadfäste lagen torsdagen den 9 juli. Lagen träder i kraft den 31 augusti 2020.

För att effektivisera brytandet av smittkedjorna för coronaviruset utvecklas det ett informationssystem som består av en mobilapplikation och ett bakomliggande system. Det är frivilligt att använda applikationen och den utvecklas med respekt för integritetsskyddet, informationssäkerheten och de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Syftet med applikationen är att stödja hanteringen av coronavirusepidemin och hjälpa till att förhindra coronavirusets spridning. Med hjälp av mobilapplikationen kan också sådana personer som en person med bekräftad smitta inte känner eller inte kommer ihåg att hen skulle ha träffat få information om sin eventuella exponering.

Med hjälp av mobilapplikationen kan var och en delta i och bidra till att förhindra spridningen av coronaviruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Den som använder applikationen kan förmedla den information om sin eventuella exponering som hen fått via applikationen till hälso- och sjukvården och snabbt få anvisningar.

Informationssystemet ersätter inte det spårningsarbete som utförs vid verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, men med dess hjälp kan man spåra upp eventuella exponerade i större utsträckning.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för utvecklandet av informationssystemet. Folkpensionsanstalten förvaltar det bakomliggande system som ingår i informationssystemet. Informationssäkerheten i informationssystemet bedöms av Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utövar tillsyn över informationssäkerheten i informationssystemet. 


Ytterligare information

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected]

Minna Saario, direktör, [email protected] 

Tillbaka till toppen