Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur familjevänlig är din arbetsplats?

Social- och hälsovårdsministeriet
14.6.2017 14.57 | Publicerad på svenska 15.6.2017 kl. 15.56
Nyhet

Om du vill vara med och göra din arbetsplats familjevänligare har du en bra chans nu.

Vi söker samarbetspartner bland företag, organisationer och föreningar som vill bli mer familjevänliga. Samarbetet innebär en möjlighet att ansluta sig till nätverk och delta i utbildningar som hjälper arbetsplatsen att själv utveckla och ta i bruk goda familjevänliga verksamhetsmodeller.

På en familjevänlig arbetsplats tar man i själva arbetet och i arbetsplatsens praxis hänsyn till arbetstagarnas olika livssituationer och de behov som dessa innebär. Familjevänlighet kan t.ex. vara flexibilitet i fråga om arbetstider och arbetsplats, framförhållning i fråga om vikariearrangemang samt tydliga anvisningar och spelregler. Alla gynnas av en lyckad samordning av arbetsliv och privatliv. För en organisation kan det innebära en betydande konkurrensfördel. Personalen mår bra, och engagemanget i arbetet och kundnöjdheten ökar.

Utvecklandet av familjevänliga arbetsplatser ingår i Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE), och i samarbetet deltar social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet, Befolkningsförbundet och KT Kommunarbetsgivarna.

Om du blev intresserad, kontakta

Jaana Vastamäki, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 468, [email protected]
Niilo Hakonen, KT Kommunarbetsgivarna, tfn 040 820 6800

LAPE LAPE spetsprojekt
Tillbaka till toppen