Hoppa till innehåll
Media

Hur kommer närtjänsterna och hälsovårdscentralernas tjänster att förändras?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2016 15.18
Nyhet

Sjukhusnätverket och samjourens tjänster genomgår en reform. Den mest krävande specialistjouren koncentreras till 12 sjukhus. Direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet berättar i en videointervju bland annat varför den specialiserade sjukvården genomgår en reform och hur närtjänsterna och hälsovårdscentralernas tjänster kommer att förändras.

Länk till videointervjun:
https://youtu.be/QI8zqz6GJQg

Textversion av intervjun

Varför behövs en reform av den specialiserade sjukvården?

”Den behövs därför att den specialiserade sjukvården, i synnerhet den krävande specialiserade sjukvården, där det behövs operationssalskapacitet, intensifierad övervakning och intensivvård, är för utspridd i det här landet. I dessa funktioner går det även mycket ofta att uppnå förbättrad kvalitet när funktionerna koncentreras. Det är också fråga om att få personalen att räcka till, och det är även en kostnadsnivåfråga.”

Vad innebär reformen i praktiken?

”Reformen innebär i praktiken att i synnerhet den operativa verksamheten koncentreras till större enheter. I praktiken innebär det t.ex. att den typen av verksamhet kommer att flyttas från de flesta tidigare kretssjukhusen till centralsjukhusen. Dessutom kommer den mest krävande verksamheten att koncentreras till de största centralsjukhusen och universitetssjukhusen.”

Hur går det med närtjänsterna och hälsovårdscentralernas tjänster i framtiden?

”Utgångspunkten är att även jouren, dvs. jour utanför en angiven tidpunkt och i synnerhet nattjouren koncentreras till större enheter. Detta lyckas inte, om man inte på basnivå erbjuder mer brådskande mottagningstjänster än tidigare. Hälsovårdscentralerna kommer att styras till detta. De brådskande mottagningarna kvällstid och på veckoslut bör alltså bli fler. Det betyder att brådskande tjänster som befolkningen ofta behöver kommer att vara till och med lättare tillgängliga än vad de hittills har varit.”

Hurdant blir det nya sjukhusnätverket?

”Det har inte fattats beslut om alla detaljer ännu i detta skede. Regeringen har angett som riktlinjer att vi ska ha fem universitetssjukhus och dessutom sju sjukhus med omfattande dygnetruntjour. Alla nuvarande centralsjukhus fortsätter på något sätt sin jourverksamhet och i de flesta av dem kommer tjänster inom flera specialiteter att erbjudas även i fortsättningen. En runda med diskussionsmöten i regionerna håller på att inledas. Först efter det utarbetas de slutliga författningsförslagen, som sänds på remiss.”

Bild: Dygnetruntjourens olika nivåer

Linjerna för jouren som helhet drogs upp

Bakgrundinformation på sida alueuudistus.fi (på finska).

Intervju och video: Kimmo Vainikainen

Tillbaka till toppen