Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur syns främjandet av hälsa och välfärd i det nya regeringsprogrammet?

3.6.2015 12.57
Nyhet

Det nya regeringsprogrammet offentliggjordes onsdagen den 27 maj. Taru Koivisto från social- och hälsovårdsministeriet, direktör för gruppen för främjande av hälsa och välfärd, berättar i en videointervju om hur främjandet av hälsa och välfärd syns i det nya regeringsprogrammet.

Textversion av intervjun:

Taru Koivisto, direktör för gruppen för hälsofrämjande, hur syns främjandet av hälsa och välfärd i det nya regeringsprogrammet?

”Främjandet av hälsa och välfärd är ett strategiskt mål i regeringsprogrammet. Det är en egen helhet och det finns egna inskrivningar om det. Samtidigt är det också en del av andra strategiska mål, det vill säga hur hälsa och välfärd kan påverkas genom andra åtgärder.

”I helheten för främjande av hälsa och välfärd har det för regeringsperioden satts upp som mål att främjande av hälsa och tidigt stöd har stärkts tväradministrativt i beslutsfattningen, i servicen och arbetslivet med hjälp av lagstiftningsändringar och bättre åtgärder. Hälso- och välfärdsskillnaderna har också minskat. Regeringsprogrammet innehåller en mycket ambitiös men väldigt bra målsättning i detta avseende. ”

”I praktiken innebär det här att det i regeringsprogrammet har skrivits in att förebyggande tjänster och främjande av hälsa och välfärd ska betonas i social- och hälsovårdens tjänster och i strukturreformen. Å andra sidan bildar de omfattande åtgärderna för främjande av hälsa och välfärd en egen helhet som tväradministrativt med andra aktörer utgör en egen linje. Det centrala i det är förstås hur hälsosam livsstil kan stödas bland annat genom motion och näring. ”

”Det har skrivits in spetsprojekt i regeringsprogrammet som konkret för dessa saker framåt. Ett av dem är servicehelheten och att föra saker framåt på tväradministrativ nivå. Servicehelheten för barnfamiljer är ett eget spetsprojekt där förebyggande verksamhet och tidigt stöd har betonats starkt.

”Om man tittar på de andra strategiska målen, har bland annat skolmiljön lyfts fram, bland annat i form av mer gymnastik i skolorna och minskning av mobbning, vilket är väldigt viktigt för de ungas välmående. Ett nytt perspektiv är också hur kultur och konst kan främja välfärden.”

”Inom beskattningen är de traditionella metoderna acciser. Tobaks-, alkohol- och sockeraccisen är effektiva sätt att påverka ohälsosam livsstil och minska den. ”

”Å andra sidan innehåller regeringsprogrammet många andra åtgärder som säkert kommer att påverka människors hälsa och välfärd indirekt. Vilka de kommer att vara återstår att se.”

Intervju: Riikka Liikanen

Video: Kimmo Vainikainen