Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyy uudessa hallitusohjelmassa?

3.6.2015 12.57
Uutinen

Uusi hallitusohjelma julkistettiin keskiviikkona 27.5. Terveyden ja edistämisen ryhmän johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo videohaastattelussa, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyy uudessa hallitusohjelmassa.

Tekstiversio haastattelusta:

Terveyden edistämisen ryhmän johtaja Taru Koivisto, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyy uudessa hallitusohjelmassa?

”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hallitusohjelmassa yhtenä strategisena tavoitteena. Se on omana kokonaisuutenaan ja siitä on omia kirjauksia. Toisaalta se on myös osana muita strategisia tavoitteita, eli miten muilla toimilla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen.”

”Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kokonaisuudessa on asetettu hallituskaudelle tavoitteeksi, että terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Myös terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet. Hallitusohjelmassa on varsin kunnianhimoinen, mutta erittäin hyvä tavoitteenasettelu tältä osin. ”

”Mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa, niin hallitusohjelmaan on kirjattu, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja rakenneuudistuksessa ehkäisevät palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat painopisteenä. Toisaalta taas laaja-alaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet ovat omana kokonaisuutenaan poikkihallinnollisesti muiden toimijoiden kanssa omana linjanaan. Siellä keskeistä on erityisesti se, miten terveellisiä elintapoja voidaan tukea muun muassa liikunnan ja ravitsemuksen keinoin. ”

”Hallitusohjelmaan on kirjattu kärkihankkeita, joilla viedään konkreettisesti eteenpäin näitä asioita. Yksi niistä on palvelukokonaisuus sekä asioiden eteenpäin vieminen poikkihallinnollisesti. Omana kärkihankkeenaan on lapsiperheiden palveluiden kokonaisuus, missä on myös hyvin vahvasti tuotu esille ehkäisevä toiminta ja varhaisen tuen näkökulma.”

”Jos katsotaan näitä muita strategisia tavoitteita, niin niissä on nostettu hyvin vahvasti esille muun muassa kouluympäristö, kuten liikunnan lisääminen kouluissa ja kiusaamisen vähentäminen, mikä on hyvin tärkeää nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta. Uutena näkökulmana on myös se, miten kulttuurilla ja taiteella voidaan edistää hyvinvointia.”

”Perinteisiä kovia keinoja verotuksen puolelta ovat haittaverot. Tupakka-, alkoholi- ja sokeriverotus ovat tehokkaita keinoja, joilla voidaan vaikuttaa epäterveellisten elämäntapojen suuntaan ja vähentää niitä. ”

”Toisaalta taas hallitusohjelman kokonaisuus on sellainen, että siihen on kirjattu paljon muitakin toimenpiteitä, joilla on varmasti vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen välillisesti. Mitä ne tulevat olemaan, niin se jää vielä nähtäväksi.”

Haastattelu: Riikka Liikanen

Video: Kimmo Vainikainen