Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur ändras aktiveringsmodellen vid ingången av april?

Social- och hälsovårdsministeriet
13.2.2019 12.26 | Publicerad på svenska 13.2.2019 kl. 13.50
Nyhet

Arbetslösas möjligheter att uppfylla kraven enligt aktiveringsmodellen utökas den 1 april. Genom en förordning av statsrådet utökas den grupp aktörer som kan ordna sådan sysselsättningsstödjande verksamhet som godkänns som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar tillsammans med arbets- och näringsministeriet, arbetsförvaltningens utvecklings- och förvaltningscenter och Befolkningsregistercentralen en utbildningsdag den 18 april med början kl. 12.30. På utbildningsdagen redogörs det för vem som i fortsättningen kan vara anordnare av verksamhet som beaktas i aktiveringsmodellen, vad sysselsättningsstödjande verksamhet i aktiveringsmodellen är och hur anordnare kan erbjuda mottagare av utkomstskydd för arbetslösa information om den verksamhet som de ordnar.

Utbildningsdagen kan följas i direktsändning på webben.

Verksamhet som ordnas i enlighet med aktiveringsmodellen stöder sysselsättningen

Den verksamhet som uppfyller villkoren för aktivitet enligt aktiveringsmodellen ska vara sysselsättningsstödjande. Den kan vara träning eller motsvarande verksamhet som främjar sysselsättningen. Verksamhet som stöder delaktighet och välbefinnande betraktas inte heller i fortsättningen som sådan aktivitet som förutsätts enligt aktiveringsmodellen.

Från och med den 1 april kan som aktivitet betraktas deltagande i sådan verksamhet som ordnas av bl.a. en kommun, en samkommun, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry eller en av dess medlemsföreningar eller någon annan registrerad förening som får offentlig finansiering. Även ett fackförbund eller en fackorganisation eller en stiftelse som grundats av dessa ensamma eller tillsammans kan ordna verksamhet som betraktas som aktivitet. Dessutom kan deltagande i sådan utbildning som arbetsgivaren ordnar inom ramen för omställningsskyddet betraktas som aktivitet.

Den som ordnar verksamheten ska alltid ge deltagaren ett intyg över deltagandet. Med hjälp av intyget kan den som ansöker om utkomstskydd för arbetslösa påvisa för den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten, att hen har deltagit i sådan sysselsättningsstödjande verksamhet som beaktas i aktiveringsmodellen.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected]

Tillbaka till toppen