Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vad är rationell läkemedelsbehandling?

Social- och hälsovårdsministeriet 15.12.2016 13.33
Nyhet

Rationell, dvs. lämplig läkemedelsbehandling är effektiv, säker, ändamålsenlig och ekonomisk. Syftet med ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling är att förverkliga dessa mål.

Konsultativa tjänstemannen Ulla Närhi från social- och hälsovårdsministeriet berättar närmare i en videointervju om vad rationell läkemedelsbehandling går ut på. Hon berättar också varför SHM genomför ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling, vad som i praktiken görs i genomförandeprogrammet och när programmet blir klart.

Länk till videointervjun: https://youtu.be/kAttcSJ0JVk

Textversion av intervjun

Vad är rationell läkemedelsbehandling?

”Rationell läkemedelsbehandling, det vill säga en klok och lämplig läkemedelsbehandling är säker, effektiv, ekonomisk och ändamålsenlig läkemedelsbehandling, det vill säga att till rätt patient ges rätt läkemedel, i rätt tid, för rätt åkomma och rätt dos. Läkemedelsbehandling är inte klokt till exempel då den används för säkerhets skull eller som när den gamle husbonden i grannhuset alltid på morgnarna tog sitt Hota-pulver för säkerhets skull utifall att han skulle råka få huvudvärk under dagen.”

Varför utarbetar man ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling?

”Rationell eller klok läkemedelsbehandling och rationalisering av läkemedelsbehandlingar har ansetts vara så pass viktiga att dessa togs in i regeringsprogrammet. Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram ska ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling genomföras under denna regeringsperiod för att förbättra nivån på läkemedelsbehandlingar och överhuvudtaget människornas funktionsförmåga, och uppnå alltmer kostnadseffektivitet i läkemedelsbehandlingarna."

Vad gör man i praktiken?

”För det första identifierar man teman kring vilka man börjar utveckla genomförandeprogrammet och vidtar sedan åtgärder. Som teman har man identifierat förskrivning, distribution och användning av läkemedel, läkemedelsförsörjningens strukturer i de nya social- och hälsovårdssystemen, informationshantering, bedömning av läkemedlens terapeutiska värde och kostnadseffektivitet, forskning kring läkemedelsbehandling och läkemedelsinnovationer. Man kommer att sätta i gång med att bygga upp en helhet av genomförandeprogrammet runt dessa teman."

När blir allt färdigt?

”Utarbetandet av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling fortsätter under hela regeringsperioden. En halvtidsrapport publiceras i början av år 2017.”

Ytterligare information

http://stm.fi/rationaalinen-laakehoito