Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vad går projektet Norden 2020 ut på?

Social- och hälsovårdsministeriet
13.5.2016 11.45
Nyhet

Vid årsskiftet tog Finland över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Samtidigt startade projektet ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete”.

Projektet, som också går under kortformen Norden2020, pågår åren 2016-2018 i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Projektledare Kirsi-Marja Lehtelä berättar i en videointervju hur man i projektet Norden2020 letar efter nya lösningar som ska hjälpa att bevara välfärden och jämställdheten i en situation när samhället står inför nya utmaningar.

Länk till videointervjun: https://youtu.be/u3qgOjK-2f8

Textversion av intervjun

Vad går projektet Norden 2020 ut på?

"I projektet ser vi närmare på de nordiska välfärdssamhällena och hur de ser ut. Tanken är att försöka se huruvida vi kan göra något på ett nytt sätt. Kan vi exempelvis samarbeta mera tvärsektoriellt mellan social- och hälsovård, kultur, undervisning och arbetsliv för att främja jämställdheten i samhället?"

Varför är projektet viktigt just nu?

"Det händer väldigt mycket i världen just nu. Därför är det viktigt att vi funderar på våra välfärdssamhällen och hur de fungerar. Det är också viktigt att vi funderar på om vi kan göra något bättre eller annorlunda, och om vi kan lära oss något av varandra. De utmaningar vi har i välfärdsamhällena idag anknyter delvis till vår befolkningsstruktur och dess utveckling.  Dessutom skapar den globala politiken och världshändelserna också ständigt utmaningar för den nordiska modellen."

Vad vill man uppnå med projektet?

"Vi vill uppnå bättre innehållsmässigt nordiskt samarbete.  Vi vill bland annat utveckla och förstärka de nordiska samarbetsstrukturerna. Det här gör  vi genom att se över om det exempelvis går att utveckla vissa samarbetsorgan som redan existerar. Vi vill också bilda nordiska nätverk som kunde framstå som ett slags Team Nordic utåt. Det kan hända att vi i Norden är väldigt bra på vissa områden, men det lönar sig alltid att ingå i en dialog med omvärlden. Det kan hända att vi också kan lära oss någonting av andra."

Projektet är en del av NMR-ordförandeskapet och det är ett så kallat prioriteringsprojekt, vad betyder det?

"Prioriteringsprojekten är något nytt inom det nordiska samarbetet. Det är bara de två senaste ordförnadeländerna Danmark och Island som hittills har haft ett prioriteringsprojekt. Nu är det Finlands tur. Det betyder att Finland kan starta ett treårigt projekt år 2016. På det här sättet får vi mera kontinuitet i arbetet. Eftersom prioriteringsprojektet pågår i tre år så kan vi under den här tiden lättare se om våra idéer bär vidare. Ett projekt som pågår en längre tid har också en större inverkan på det nordiska samarbetet."

Projektet pågår fram till år 2018. Vad tror du att man har uppnått efter tre år?

"Om tre år hoppas jag att vi har en klarare syn och bättre fokus på vilka områden som det lönar sig att samarbeta i. Jag hoppas också att vi har hunnit se över samarbetsstrukturerna, kanske har vi dessutom utvecklat någonting på det området. För det tredje så hoppas jag på att vi har en plan på ett Team Nordic. Det vill säga att vi har ett nätverk av experter, politiker och andra intressanta personer som kan ställa upp på internationella arenor som Nordens experter när det gäller det nordiska välfärdssamhället och dess utveckling."

Intervju: Anne-Sofie Pesola

Video: Kimmo Vainikainen

Tillbaka till toppen