Hoppa till innehåll
Media

Ministrar med ansvar för social- och hälsovård: Förslag av arbetsgrupp som utrett vården i livets slutskede går till fortsatt beredning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 16.09
Pressmeddelande 334/2021

Regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård diskuterade den 4 november de åtgärder som föreslagits av den expertarbetsgrupp som utrett vården i livets slutskede.

De åtgärder som expertarbetsgruppen föreslagit för att utveckla den palliativa vården och vården i livets slutskede samt för att stärka patientens självbestämmanderätt utvärderas enligt en tidta-bell som fastställs närmare vid beredningen. 

Först bedöms behovet av lagstiftning om fastställande av patientens vårdtestamente samt en ut-vidgning av de palliativa centrens verksamhet till alla välfärdsområden.

En självständig expertarbetsgrupp utredde ändringsbehoven i lagstiftningen gällande god vård i livets slutskede, självbestämmanderätt samt palliativ vård och eutanasi. Arbetsgruppen överläm-nade sin slutrapport till social- och hälsovårdsministeriet i augusti 2021.

Expertarbetsgruppen anser att den palliativa vården och vården i livets slutskede bör utvecklas och att tillgången till vård samt kompetensen bör ökas. Det bör finnas tillgång till palliativ vård av hög kvalitet i hela Finland. Enligt arbetsgruppen räcker inte enbart rekommendationer till för att åtgärda bristerna, utan det behövs ändringar i lagstiftningen. I sin slutrapport föreslår arbetsgrup-pen ändringar i patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och sjukförsäkringslagen. 

Ytterligare information:

Eila Mäkipää, minister Kiurus statssekreterare,  tfn 0295 163 632, [email protected]
Maija Miettinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 452, [email protected]

Tillbaka till toppen