Hoppa till innehåll
Media

Ministerierna prisbelönar kommuner som främjar familjemotion

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2017 15.40
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ger under hösten sammanlagt 11 olika kommuner hedersomnämnanden för att de utfört ett förtjänstfullt arbete för att främja familjemotion.

De kommuner som får hedersomnämnanden har deltagit i tävlingen om vilken kommun i Finland som är bäst på att främja familjemotion, och de har på ett särskilt mångsidigt sätt främjat möjligheterna och förhållandena för spontan motion bland familjer samt ledd motionsverksamhet för familjer. De har i detta även beaktat olika slags familjer och t.ex. grupper med särskilda behov. Det första hedersomnämnandet tilldelades Enonkoski kommun den 5 september i S:t Michel vid ett möte som ingår i en landskapsturné under temat främjande av hälsa och välfärd. Turnén fortsätter med ett besök i Norra Savolax.

Vid bedömningen av hur väl kommunerna främjar familjemotion tittar ministerierna bl.a. på om den ledda motionsverksamheten är förmånlig eller gratis och hur tillgängliga och mångsidiga kommunernas idrottsanläggningar inomhus och utomhus är. Ministerierna har också fäst vikt vid hur man vid kommunernas rådgivningsbyråer, inom småbarnspedagogiken och inom skolhälsovården uppmuntrar barn och barnfamiljer till motion. Samarbete med lokala föreningar och organisationer, hörande av kommuninvånarna vid utveckling av verksamheten och genomförande av särskilda utvecklingsprojekt för familjemotion var också viktiga kriterier vid bedömningen. Det sågs också som en fördel om kommunerna deltog aktivt i programmen Smarta familjen, Glädje i rörelse och Främjande av motion i skolan.

Tävlingen mellan kommunerna i främjande av familjemotion ingår i undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets samarbetslöfte En rörlig barndom, som startades av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen och den tidigare familje- och omsorgsministern Juha Rehula.  Tävlingen om vilken kommun som är bäst på att främja familjemotion offentliggjordes i juni, när den dåvarande familje- och omsorgsministern Juha Rehula och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho tillsammans med Finlands Kommunförbund och Finlands Olympiska Kommitté utmanade kommunerna att delta i tävlingen. Med hjälp av tävlingen vill man starkare än hittills lyfta fram goda verksamhetsmodeller och förtjänstfulla åtgärder för främjande av motion bland barnfamiljer.

Tävlingen ingår i statsrådets kanslis program för Finlands hundraårsjubileum och är också en del av ministeriernas samarbetslöfte En rörlig barndom.

Ytterligare information:

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 323
Tiina Kivisaari, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 163 323

Juha Rehula Sampo Terho aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen