Hoppa till innehåll
Media

Minister Mattila: Tillsammans utgör en resurs för mammorna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2017 12.00
Pressmeddelande 75/2017

Enligt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila bör vi göra mera tillsammans i Finland.

”Mors dag firas nu för 99:e gången i Finland. Det innevarande året är också det 100-åriga Finlands jubileumsår vars tema är Tillsammans. Jag tycker att detta ord beskriver oss finländare och Finland på ett träffande sätt. Samhället skulle inte existera om det inte vore så att vi hela tiden upprätthåller och utvecklar det tillsammans med respekt för olikheter”, sade minister Mattila på morsdagsfesten på Ständerhuset den 14 maj 2017.

”Jag har märkt att det i stället för individualiteten, som rått länge, igen har kommit fram många tecken på ökad samhällelighet.  Jag hoppas att i synnerhet mammorna kan dra ännu mer nytta av detta. Tillsammans utgör en resurs för mammorna. Det innebär att man delar erfarenheter, vardag och fest, det innebär vänskap och förståelse. Man behöver inte alltid orka ensam. Tillsammans är också närvaro.”

Minister Mattila framhävde i sitt tal samhällets grundpelare och den regionala jämlikheten.

”Den nordiska välfärdsstaten baserar sig på utbildning och täckande social trygghet.  Inför de ekonomiska utmaningarna möter vi många svåra frågor som måste lösas och göras tillsammans, men grundpelarna får vi inte skaka om.”

”Jag önskar att det arbete som vi nu gör för social- och hälsovårdsreformen också i fortsättningen ska säkerställa tillgången till hälsovård för alla i detta samhälle samt stöd och hjälp då de behövs. Jag värdesätter också det finländska utbildningssystemet högt. Jag har själv fått njuta av alla dessa och hoppas att jag är med om att överföra dem också till de kommande generationerna.”

”Också i dag finns här mammor från olika delar av Finland och jag önskar att detta är fallet också i fortsättningen. Detta kräver att människorna och familjerna också framöver har möjlighet att bo i sina hemtrakter.”

Ytterligare information

Tiina Ullvén-Putkonen, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattilas specialmedarbetare, tfn 050 564 2917

Tillbaka till toppen