Hoppa till innehåll
Media

Minister Mattila: Finland fortsätter sitt goda arbete med förebyggande av långtidssjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2018 11.33 | Publicerad på svenska 1.6.2018 kl. 14.28
Pressmeddelande 83/2018

Världshälsoorganisationens (WHO) oberoende högnivåkommission har gett ut rekommendationer för förebyggande och behandling av icke smittsamma sjukdomar. I sina rekommendationer upp-manar kommissionen beslutsfattare till brådskande åtgärder för att minska långtidssjukdomar och psykiska problem globalt. I rekommendationerna betonas att ett framgångsrikt arbete förutsätter utöver åtgärder inom social- och hälsovårdsområdet även ett brett förvaltningsövergripande samarbete.

 ”Finland har internationellt sett lyckats väl med att förebygga långtidssjukdomar, dvs. icke smittsamma sjukdomar. Riskfaktorerna för dessa sjukdomar går att förebygga och faktorerna är de samma i både industriländerna och utvecklingsländerna. Därför kan vi fungera som exempel för länder som brottas med samma problem”, säger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila som höll ett anförande vid presskonferensen i Genève den 1 juni.

Icke smittsamma sjukdomar är bland annat olika cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, andningsorganens sjukdomar och diabetes. År 2015 dog cirka 40 miljoner människor i världen i dessa sjukdomar.
 
”Även om vi har ett och annat att visa upp för andra länder, stannar vi inte och vilar på våra lagrar utan fortsätter målmedvetet arbetet i Finland. Vårt mål är fortfarande att minska antalet förtida dödsfall som orsakats av långtidssjukdomar och förbättra patienternas livskvalitet”, säger Mattila. 
 
De nya internationella rekommendationerna för förebyggande av långtidssjukdomar understryker enligt Mattila alldeles riktigt att för att förebygga icke smittsamma sjukdomar måste man kunna minska de socioekonomiska skillnaderna mellan människor. De socioekonomiska faktorerna inverkar mycket på levnadsvanorna, som i sin tur är kopplade till ökande sjukdomsrisker. 
 
“Varje land väljer förstås själv de sätt genom vilka långtidssjukdomar förebyggs. I Finland har vi lyckats genom att förena både mjuka metoder och lagstiftning. Exempel på mjuka metoder är subventionerad lunch, hälsofostran i skolor och rådgivning om levnadsvanor för barnfamiljer. Hårdare metoder är till exempel internationellt sett höga alkohol-, tobaks- och läskedrycksskatter”, säger Mattila. 
 
Mattila utnämndes till kommissarie i Världshälsoorganisationen WHO:s högnivåkommission för icke smittsamma sjukdomar i februari. Republikens president Sauli Niinistö är medordförande i kommittén tillsammans med Uruguays och Sri Lankas statschefer. Kommissionen är verksam fram till oktober 2019. Kommissionen har till uppgift att ge rekommendationer och ta nya initiativ om förebyggande och kontroll av sjukdomarna.
 
Uppföljningen av kontrollen av icke smittsamma sjukdomar kommer bland annat att behandlas i FN:s generalförsamling i september 2018. Att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar och främja psykisk hälsa är också ett av de globala mål som ingår i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 
Ytterligare information:
 
Kari Synberg, specialmedarbetare, tfn 0295 163 106, 050 574 2297, [email protected]
Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63328, 050 554 4419, [email protected]
Satu Leino, specialsakkunnig, tfn 02951 63428, [email protected]
 
Tillbaka till toppen