Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Kiuru: En kunnig och välmående personal är den viktigaste resursen i vår social- och hälsovårdsreform

Social- och hälsovårdsministeriet
8.11.2019 10.09 | Publicerad på svenska 8.11.2019 kl. 14.56
Nyhet

”Kunniga och motiverade arbetstagare bidrar till en högklassig och kundorienterad social- och hälsovårdsservice i vardagen”, betonade minister Kiuru i sitt tal vid seminariet för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru diskuterade med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vid två evenemang som ordnats av Finlands närvårdar- och primärskötarförbund, SuPer, och Tehy den 7 och 8 november. Ministern betonade social- och hälsovårdspersonalens centrala roll när det gäller människoorienterade tjänster av hög kvalitet.

”Även i fortsättningen producerar människan tjänster för människan. Detta måste beaktas i de nya strukturerna. Det viktigaste är att erbjuda hjälp och stöd i rätt tid där människorna behöver det”, konstaterade minister Kiuru.

Ministern betonade betydelsen av personalens yrkesskicklighet, motivation och välbefinnande när det gäller att trygga tjänster av hög kvalitet. Till exempel genom den personaldimensionering som föreslås i äldreomsorgslagen vill man också säkerställa vårdpersonalens ork och välbefinnande.

Vid dimensioneringen av personalen ska arbetstagarna räknas in i dimensioneringen endast när de utför direkt klientarbete. Detta innebär att till exempel sjukskötarna skulle få mer tid för arbetet med kunden.

”För att arbetet ska vara meningsfullt är det hög tid att sjukskötarna får tid att utföra det arbete som de har utbildats för. Stödtjänster är ett viktigt arbete som kräver en kompetent personal”, betonade ministern.

Ministern lyfte fram betydelsen av samarbete och dialog i arbetet med att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i framtiden.

”För att kunna åstadkomma verkliga förändringar måste man sätta upp tillräckligt ambitiösa och långsiktiga mål för reformen. De ändringar som träder i kraft i och med social- och hälsovårdsreformen påverkar också arbetet för tusentals arbetstagare inom social- och hälsovården. Reformen kräver ett aktivt deltagande av personalen och ett professionellt och inkluderande ledarskap”, sammanfattade ministern.

Under denna regeringsperiod satsas det i social- och hälsovårdsreformen särskilt på att stärka basservicen och att utveckla människoorienterade tjänster. Arbetet utförs i programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Ytterligare information:

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 826 8292, [email protected]

Tillbaka till toppen