Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Kiuru: En nödsituation kan uppstå när och var som helst – ökad patientsäkerhet genom förordningsändring

Social- och hälsovårdsministeriet 30.12.2019 12.51 | Publicerad på svenska 2.1.2020 kl. 10.38
Kolumn
Ministeri Kiuru

Finland är ett glesbebyggt land med långa avstånd, men sjukdomsfall och olyckor kan inträffa var som helst. Därför är det viktigt att se till att hjälp finns tillgänglig i nödsituationer. I förordningen om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården föreslås nu ändringar som ska säkerställa patientsäkerheten i hela Finland oberoende av patientens bostads- eller vistelseort. Samtidigt upprätthålls och stärks regionernas livskraft.

Den offentliga specialiserade sjukvården i Finland är indelad i fem specialupptagningsområden, som alla har ett universitetssjukhus som huvudsjukhus.

Krävande operationer och åtgärder utförs förutom vid universitetssjukhusen även vid centralsjukhus. Centralsjukhusens beredskap att utföra operationer dygnet runt kräver att de har experter inom många medicinska specialiteter, och för att experternas yrkesskicklighet ska upprätthållas och utvecklas behöver det utföras ett tillräckligt antal åtgärder. Därför har det föreskrivits om årliga minimiantal operationer inom olika specialiteter.

Regionerna får makt att avtala internt om undantag

En strikt tillämpning av de föreskrivna minimiantalen kan dock bidra till större regional ojämlikhet.  För att säkerställa patientsäkerheten och jämlikheten föreslås att bestämmelserna i förordningen ändras så att man inom specialupptagningsområdena kan avtala om ett lägre antal operationer och åtgärder. Undantag ska tillåtas på basis av befolkningens behov och långa avstånd, och det ska avtalas om dem i specialupptagningsområdets avtal om ordnande av specialiserad sjukvård. Enligt förslaget ska områdets universitetssjukhus tillsammans med centralsjukhuset ansvara för vårdens kvalitet och för patientsäkerheten.

Undantagen gäller höft- och knäprotesoperationer, ryggkirurgi samt operationer vid bröst- och tjocktarmscancer. Inom specialupptagningsområdena ska man alltså kunna avtala om att vissa sjukhus har dygnetruntjour i dessa specialiteter. I hela landet utförs ett stort antal åtgärder inom dessa specialiteter.

Mycket sällsynta operationer och åtgärder ska däremot centraliseras regionalt till de fem universitetssjukhusen. Studier har visat att stora sjukhus har bättre möjligheter att sköta sällsynta och allvarliga komplikationer.

Ett sjukhus ger regionen livskraft

Sjukhusen är viktiga kompetenskluster i regionerna. Ett stort sjukhus behöver många anställda, så ofta är det en av ortens största arbetsgivare. De som jobbar på sjukhusen är högutbildade specialister, vilket bidrar till att ge deras hemort mycket skatteintäkter och därmed främja livskraften i hela regionen. Sjukhusorterna drar också till sig unga människor, eftersom utbildningsplatserna inom branschen i regel finns i närheten av sjukhusen.

Möjligheten till flexibilitet i fråga om minimiantalet operationer gör att centralsjukhusen kan bibehålla en mångsidig verksamhet, vilket i sin tur säkerställer den regionala jämlikheten. I många städer är sjukhuset stadens pulserande hjärta, som säkerställer tillväxt och utveckling i omgivningen.

Krista Kiuru
familje- och omsorgsminister