Hoppa till innehåll
Media

Mellanrapporten av kommittén för social trygghet har godkänts och publiceras den 16 mars 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2023 14.15
Pressmeddelande 3/2022
illustration

I mellanrapporten av kommittén för social trygghet ges riktlinjer för reformen av den sociala tryggheten och förslag på hur systemet kan utvecklas, som nästa regering kan ta in i sitt regeringsprogram. Mellanrapporten godkändes vid kommitténs möte måndagen den 30 januari 2023.

Efter mötet hade riksdagsledamotmedlemmarna möjlighet att framföra avvikande meningar och avge kompletterande uttalanden. Kommitténs permanenta sakkunniga kan ge utlåtande om mellanrapporten. Avvikande meningar och kompletterande uttalanden och utlåtanden publiceras som bilaga till mellanrapporten. 

Mellanrapporten av kommittén för social trygghet publiceras den 16 mars 2023 i samband med ett webbinarium som är öppet för allmänheten. 

Kommittén föreslår att grundskyddsförmånerna ska förenhetligas och sammanslås

Kommittén för social trygghet understöder att möjligheten att ha en enda grundskyddsförmån utreds i den följande fasen av reformen av den sociala tryggheten. Grundskyddsförmånen ska vara orsaksbaserad och villkoren för beviljandet ska variera beroende på den livssituation som den person som ansöker om förmånen befinner sig i. Förmånen ska tas i bruk stegvis. 

Kommittén föreslår att de orsaksbaserade grundskyddsförmånerna ska förenhetligas och sammanslås med beaktande av förtjänstskyddet. Avsikten är att förtydliga och förenkla förmånssystemet och användningen av förmånerna och att göra det lättare att gå över från en förmån till en annan.  Kommittén föreslår att följande regering utreder vilka förmånsvillkor som ska förenhetligas och hur. Man behöver också bedöma de olika alternativens konsekvenser bland annat för förmånstagarens ställning och för de offentliga finanserna.  

Mellanrapporten innehåller 31 förslag för kommande regeringar 

Kommittén för social trygghet har under dess första period gjort omfattande utvärderingar av de olika delarna i socialskyddssystemet och vad som behöver ändras i dem. Kommitténs förslag för kommande regeringar innehåller många olika utrednings-, lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.  Förslagen gäller bland annat barns och familjers sociala trygghet, förmåner vid arbetsoförmåga, utkomstskydd för arbetslösa, studier och kompetensutveckling, stöd för boende, utkomststöd, genomförande av den sociala tryggheten och digitalisering. Kommittén har också satt upp riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period. 

Mötesmaterial

Möteskallelse (på finska)
Bilaga 1 Mötesprotokoll: Kommittén för social trygghet 9.12.2022 (på finska)
Bilaga 2 Diapresentation (på finska)
Bilaga 3 Slutliga utkastet till mellanrapporten (på finska)
Bilaga 4 Material av presskonferens (på finska)

Ytterligare information

Pasi Moisio, forskningsprofessor, ordförande för kommittén för social trygghet, tfn 0295 247 228, [email protected]
Liisa Siika-aho, avdelningschef, andra vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 085, [email protected]
Essi Rentola, direktör, tredje vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 155, [email protected]
Pauliina Pohjala, kommunikationsexpert, [email protected]

Tillbaka till toppen