Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM och THL informerar
Matematiska modeller stöder hanteringen av coronavirusepidemin – Institutet för hälsa och välfärd publicerar modellerna på sin webbplats

Social- och hälsovårdsministeriet
8.5.2020 9.19
Pressmeddelande

Statsrådet fattade den 6 maj 2020 ett principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. Som stöd för beredningen av strategin använde regeringen de exempel på scenarier som utarbetats av den arbetsgrupp för lägesbilder och modeller som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet.

De har publicerats i den första rapporten (2020:12) av den beredningsgrupp som leds av statssekreterare Martti Hetemäki.

De epidemiologiska scenarierna baserar sig bland annat på antaganden om nivån för reproduktionstalet för coronaviruset. Bakgrunden är allmän epidemiologisk kunskap om spridningen av smittsamma sjukdomar samt de uppgifter om coronavirussjukdomen som hittills funnits tillgängliga. 

Institutet för hälsa och välfärd publicerade de första modellerna för coronaepidemins utveckling i mars 2020. Bakgrundsuppgifter, antaganden och parametrar för Institutet för hälsa och välfärds modeller finns på institutets webbplats. 

I enlighet med statsrådets principbeslut ska epidemins utveckling följas noggrant. Från och med nu publicerar Institutet för hälsa och välfärd regelbundet en lägesbild över epidemins utveckling, och den innehåller också prognosmodeller. 

Webbinarium om epidemimodeller den 11 maj

Institutet för hälsa och välfärd ordnar måndagen den 11 maj 2020 kl. 11.00–12.30 ett webbseminarium med rubriken "Skenaariomalleista oppiviin malleihin” (Från scenariemodeller till självlärande modeller). Kari Auranen, Mikhail Shubin och Simopekka Vänskä är talare på seminariet.

Webbinariet är öppet för alla och kan följas via länken nedan.

Andra länkar

Mer information

Kari Auranen, professor, Åbo universitet, tfn 029 450 4320, kajuaur(at)utu.fi
Tuija Leino, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8787, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 382, [email protected]