Hoppa till innehåll
Media

Dröjsmålsräntan för lantbruksföretagarnas försäkringspremier förblir oförändrad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2018 12.58
Pressmeddelande 125/2018

Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även i fortsättningen är fyra procent.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen fredagen den 14 september. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

I juli 2017 sänkte regeringen dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt temporärt till fyra procent. Avsikten var att praxis skulle upphöra i slutet av 2018, men nu förlänger regeringen lagens giltighetstid till slutet av 2020. 

Avsikten med ändringen är att underlätta jordbrukens betalningssvårigheter som beror på bland annat oväntade förändringar inom jordbruket och svåra väderleksförhållanden under vegetationsperioden. 

Ytterligare information

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 02951 63005, [email protected]

Tillbaka till toppen