Hoppa till innehåll
Media

Dröjsmålsräntan på lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändras inte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2018 13.32
Pressmeddelande

Dröjsmålsräntan på de försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förblir fortsatt fyra procent.

Regeringen föreslog den 13 december att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag, och lagen träder i kraft den 1 januari 2019. 

I juli 2017 sänkte regeringen temporärt dröjsmålsräntan på de försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till fyra procent. Avsikten var att denna praxis skulle upphöra vid utgången av 2018, men nu förlängs lagens giltighetstid till utgången av 2020. 

Avsikten med ändringen är att underlätta jordbrukens betalningssvårigheter som beror på bland annat oväntade förändringar inom jordbruket och svåra väderleksförhållanden under vegetationsperioden. 

Ytterligare information

Hanna Tossavainen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 005, [email protected]

Tillbaka till toppen