Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lantbrukets avbytarsystem ändras – remissvar önskas senast den 22 oktober

Social- och hälsovårdsministeriet
29.9.2015 9.58
Nyhet 50/2015

Lagarna om avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare ska ändras. Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande både om ändringar som ska genomföras 2016 och om en reform av avbytarsystemen.

Systemen för avbytarservice ska anpassas till Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020. Genom ändringen förverkligas dessutom de besparingsmål som anges i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering. Senare inleds en reform av lantbrukets avbytarsystem.

Arbetsgrupp utformade nya modeller för lantbrukets avbytarsystem

En arbetsgrupp som avslutade sitt arbete i juni 2015 har utformat fem alternativa sätt att genomföra reformen av avbytarservicen. Alla modeller baserar sig på användning av servicesedlar i enlighet med de mål som anges i regeringsprogrammet.

Arbetsgruppens förslag är

  • en servicesedelmodell
  • en servicesedelmodell där LPA konkurrensutsätter serviceproduktionen
  • en servicesedelmodell där LPA är skyldig att ordna serviceproduktionen i områden där avbytarservice inte erbjuds eller där marknaden för avbytarservice fungerar bristfälligt
  • en servicesedelmodell där serviceproduktionen ordnas av myndigheterna
  • en servicesedelmodell där serviceproduktionen ordnas av ett självstyrande område.

Arbetsgruppen konstaterar att en totalreform av avbytarservicen är nödvändig. Det är viktigt att beredningen fortsätter omgående. 

Ytterligare information

Annika Parsons, regeringssekreterare, tfn 0295 163 596, [email protected]

Tillbaka till toppen