Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Handbok för organisering till stöd för landskapen – första versionen har publicerats

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
29.6.2017 12.26
Nyhet

Till stöd för beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen har en handbok för organisering utarbetats. Handboken utgör ett hjälpmedel för organiseringen av landskapets organiseringsuppgifter och förvaltning.

Den första versionen av handboken har publicerats på webbplatsen regionreformen.fi. Handboken har som mål att göra de konkreta uppgifterna som gäller organiseringen av helheten tydligare. I det här skedet betonas klient- och invånarperspektivet, frågor som gäller ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt utvärdering och tillsyn. I nästa version syns även de övriga organiseringsuppgifterna för ett sektorsövergripande landskap.

Respons om handboken är önskvärt

Handbokens innehåll kommer att kompletteras under sommaren och följande version publiceras vid månadsskiftet augusti-september. Det är önskvärt med respons om handboken för att den ska kunna utvecklas till att bättre motsvara önskemålen hos beredarna i landskapen.

Respons kan skickas via denna blankett. Du hittar responslänken även på handbokens webbplats.

Handboken har hittills beretts under social- och hälsovårdsministeriets ledning. Även finansministeriet och arbets- och näringsministeriet, beredarna i landskapen, Sitra, Kommunförbundet samt inrättningar som lyder under ministerierna har deltagit i beredningen. I fortsättningen kommer innehållet att beredas ännu mer sektorsövergripande.

Handboken för organisering publiceras på svenska så snart som möjligt.
 

Ytterligare information

Tuija Kumpulainen, medicinalråd, tfn 0295 163 280, [email protected]
Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, tfn 0295 163 723, [email protected]
Pauli Harju, förändringsledare för landskapsreformen, tfn 0295 530 549, [email protected]

Tillbaka till toppen