Hoppa till innehåll
Media

Lika lön för likvärdigt arbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2022 10.00
Pressmeddelande 299/2022

I projektet Likvärdigt arbete granskades hur man kan främja lönejämställdheten i lika krävande, dvs. likvärdiga arbeten. Som metoder föreslås bland annat en definition av likvärdigt arbete, samma lönesystem och mätare för bedömning av kravnivån i hela organisationen samt förtydligande av kollektivavtalens roll.

För lika och likvärdigt arbete ska man få lika lön oberoende av kön. Likalönsprincipen grundar sig på lag och internationella avtal, men det finns brister i genomförandet. Enligt de forskningsresultat som publicerades i dag kan lika lön främjas av att man använder lönesystem som omfattar hela organisationen, dvs. bedömning av uppgifterna utifrån samma mätare för kravnivån. Kollektivavtalen bör tydligare möjliggöra detta. Arbetsplatserna föreslås satsa på högklassiga jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. En jämlik tillämpning av lönesystemen är av stor betydelse. Informationen om grunderna för systemen och lönerna skapar förutsättningar att upptäcka eventuell ojämlikhet mellan lönerna. 

En precisering av lagstiftningen med en definition av likvärdigt arbete kan stärka genomförande av lika lön. Det kan också vara nödvändigt att förtydliga kollektivavtalens roll.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist betonar att ”kvinnor och män arbetar i olika uppgifter och omfattas i stor utsträckning av olika kollektivavtal. Behovet att ändra jämställdhetslagen verkar vara klart, och en definition av likvärdigt arbete behövs. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att de olika kollektivavtal som tillämpas av samma arbetsgivare inte hindrar jämförelse av löner och genomförande av lika lön.” 

Projektet som finansierades av social- och hälsovårdsministeriet grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och det genomfördes 2021–2022. Mandatums belöningstjänster ansvarade för genomförandet i samarbete med arbetslivs- och juridikservicen Sopla Kb och yrkeshögskolan Haga-Helia. Projektet granskade den rättsliga regleringen av likvärdigt arbete och de grunder för bedömning av arbetets kravnivå som används i kollektivavtalen och utförde utvecklingsarbete på tre pilotarbetsplatser. Syftet var att utreda vilka åtgärder som kan stödja lika lön i arbeten som är lika krävande.

Mer information

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163230, [email protected] 

Sini Jämsén, ledande belöningskonsult, projektchef för projektet Likvärdigt arbete, Mandatum Life Service Ab, tfn 050 3006578, [email protected]

Tillbaka till toppen