Hyppää sisältöön
Media

Samaa palkkaa samanarvoisesta työstä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2022 10.00
Tiedote 299/2022

Samanarvoinen työ -hankkeessa tutkittiin, miten palkkatasa-arvoa voitaisiin vahvistaa yhtä vaativissa, eli keskenään samanarvoisissa töissä. Keinoiksi ehdotetaan muun muassa samanarvoisen työn määrittelyä, koko organisaation kattavia palkkausjärjestelmiä ja vaativuusmittareita sekä työehtosopimusten roolin selkeyttämistä.

Samoista ja samanarvoisista töistä pitää saada samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Samapalkkaisuusperiaate pohjautuu lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, mutta sen toteutuksessa on puutteita. Tänään julkaistujen tutkimustulosten mukaan samapalkkaisuutta voisi edistää koko organisaation kattavien palkkausjärjestelmien käyttö työpaikoilla eli tehtävien arviointi samalla vaativuusmittarilla. Työehtosopimusten tulisi selkeämmin mahdollistaa tämä. Työpaikoilla tulisi panostaa laadukkaisiin tasa-arvosuunnitelmiin ja palkkakartoituksiin. Palkkausjärjestelmien tasa-arvoisella soveltamisella on suuri merkitys. Tieto järjestelmien ja palkkauksen perusteista luo edellytyksiä havaita mahdollista palkkaepätasa-arvoa. 

Lainsäädännön tarkentaminen samanarvoisen työn määritelmällä voisi vahvistaa samapalkkaisuuden toteutumista. Myös työehtosopimusten roolin selkiyttäminen voisi olla tarpeen. 

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että ”naiset ja miehet työskentelevät eri tehtävissä ja pitkälti eri työehtosopimusten piirissä. Tasa-arvolain muutostarve näyttää selvältä, ja samanarvoisen työn määritelmä tarvitaan. Samalla olisi tärkeä varmistaa, että saman työnantajan soveltamat eri työehtosopimukset eivät estä palkkojen vertailua ja samapalkkaisuuden toteutumista.” 

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke perustuu Sanna Marinin hallitusohjelmaan, ja se toteutettiin vuosina 2021–2022. Toteutuksesta vastasi Mandatumin palkitsemispalvelut yhteistyökumppaneinaan Työelämän sopimus- ja lakipalvelu Sopla Ky ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tarkasteltiin samanarvoisen työn oikeudellista sääntelyä ja työehtosopimuksissa käytettäviä työn vaativuuden arviointiperusteita ja tehtiin kehittämistyötä kolmella pilottityöpaikalla. Tavoitteena oli selvittää, mitkä toimet tukisivat samapalkkaisuutta töissä, jotka ovat keskenään yhtä vaativia.

Lisätietoja

Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295163230, [email protected] 

Sini Jämsén, johtava palkitsemiskonsultti, Samanarvoinen työ -hankkeen projektipäällikkö, Mandatum Life Palvelut Oy, p. 050 3006578, [email protected]

Sivun alkuun