Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lappland satsar på servicerådgiv-ning och hemrehabilitering för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet
23.1.2018 15.20 | Publicerad på svenska 18.5.2018 kl. 10.49
Nyhet

Projektet Toimiva kotihoito Lappiin (En fungerande hemvård i Lappland) för samman aktö-rer från hela landskapet oberoende av kommungränserna.

Syftet är att genom omfattande samarbete mellan olika aktörer stödja ordnandet och produktionen av tjänster som förbättrar möjligheterna att bo hemma. Projektet beaktar också gruppen samiskspråkiga äldre och deras servicebehov.

”Projektet innefattar flera pilotförsök, av vilka en del redan har inletts och en del inleds under våren. Bland de viktigaste kan nämnas ett försök med en gemensam regional servicerådgivning och servicehandledning, och många olika satsningar på rehabilitering”, intygar utvecklingsdirektör Kaisa Kostamo-Pääkkö från Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området och projektchef Lahja Harju från projektet Toimiva kotihoito Lappiin.

Projektchef Lahja Harju leder projektet Toimiva kotihoito Lappiin.

”En lyckad förändring av servicestrukturen förutsätter dock både att tjänsternas innehåll ses över och att kompetensen hos dem som arbetar med äldre utvecklas. I syfte att förankra nya arbetssätt och främja arbetshälsan deltar flera anställda från kommunerna i Lappland i en ett år lång coachning.”

Under Lapplandsprojektet ska bland annat en enhetlig modell för hemrehabilitering tas fram för landskapet. I modellen står den äldre själv i centrum som en ansvarsfull aktör – han eller hon är ju trots allt den bästa experten på sitt liv. Tidig rehabilitering i klientens egen vardagsmiljö är A och O när det gäller att upprätthålla funktionsförmågan hos seniorer.

En förutsättning för att hemrehabiliteringen ska lyckas är att alla aktörer – klienten själv, hans eller hennes anhöriga, hemvårds- och rehabiliteringspersonalen och eventuella frivilliga – förenar sina krafter för att de mål som satts upp utifrån seniorens situation ska uppnås.  Det är också viktigt att informationen löper smidigt mellan de olika aktörerna.

Tekniken ett hjälpmedel i vardagen

Via en bildtelefon kan man gympa tillsammans trots att man befinner sig hundratals kilometer från varandra.

En stor utmaning inom landskapet Lappland är de långa avstånden. Ett mål med projektet är att stärka medborgarnas förtroende för att det finns hjälp och tjänster att få. Olika befintliga tekniska lösningar kan utnyttjas i handledningen av klienterna och för att underlätta deras vardag.

Ett bra exempel på en teknisk lösning som underlättar vardagen är Blomstolpen, en apparat som utvecklats av bolaget Seniortek Oy. Blomstolpen övervakar vad som händer hemma hos en ensamboende eller minnessjuk senior, utan att någon utrustning behöver fästas på honom eller henne. När de övervakningsvärden som fastställts för den enskilda senioren överskrids eller underskrids slår Blomstolpen automatiskt larm i vårdkedjan, och då kommer en professionell hjälpare för att kolla läget och vilken hjälp som behövs.

En anhörig berömde apparaten med följande ord: ”Mamma skulle gå på toaletten på natten men gick i misstag ut genom ytterdörren och hittade inte tillbaka hem. Blomstolpen slog larm och en hjälpare anlände och hjälpte mamma tillbaka hem till sängen.”

En annan beprövad och lyckad uppfinning är Sentina Oy:s applikation Sävelsirkku. Det är fråga om en individuell minnes- och musikapplikation som konstrueras särskilt för varje enskild klient. Med hjälp av den kan klienten genom bilder och videor minnas det som var, lyssna på bekanta sånger, ordna frågesporter eller t.ex. göra benmuskelövningar. Applikationen kan användas både för grupper och enskilda klienter. Också de anställda inom Postis hemtjänster är utbildade användare av Sävelsirkku, och de besöker klienternas hem och hjälper dem använda applikationen.

Inom Lapplandsprojektet utförs också ett försök med Arctic Connect Oy:s videoförbindelse, där seniorerna och deras anhöriga kan kommunicera med varandra via en bildtelefon. På webbplatsen för projektet har bildtelefonen fått följande respons:

”Det känns fint att kunna vara i kontakt med mamma via bildtelefonen. Också min man och och min son har pratat med henne. Det är bra då jag bor 400 km från mamma. Jag ska ringa henne igen ikväll. Tack för att ni hjälper oss på det här sättet.” – En anhörig


PROJEKTET OCH DESS AKTÖRER

I projektet Toimiva kotihoito Lappiin deltar alla 21 kommuner i landskapet Lappland, samkommunerna samt Lapplands universitet och yrkeshögskola. Utöver dessa är också de ovan nämnda fyra privata aktörerna involverade i projektet.

Projektet administreras av samkommunen Kolpeneen palvelukeskus och genomförs av Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området. Nyckelpersoner i projektet är utvecklingsdirektör Kaisa Kostamo-Pääkkö och projektchef Lahja Harju samt de som arbetar med att utveckla projektet.

Också förändringsagenten spelar en viktig roll. Johanna Lohtander har precis inlett sitt arbete som ny förändringsagent för Lappland.

Förändringsagenten har i uppgift att tillsammans med aktörerna i landskapet och med beaktande av särdragen i Lappland bygga upp ett servicesystem som stöder närståendevården och möjligheterna att bo kvar hemma. För att uppnå detta mål ska förändringsagenten samarbeta och nätverka med olika kommuner, samkommuner, organisationer och privata serviceproducenter samt med äldreråden, kommuninvånarna och klienterna.

Toimiva kotihoito Lappiin hör till de regionala projekt som har beviljats finansiering från spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras (spetsprojektet I&O), som leds av social- och hälsovårdsministeriet.

Text och bilden längst ned: Elina Salmi

Läs mer

Hyvät käytännöt I&O alueuudistus-arkisto sote-uudistus spetsprojekt
Tillbaka till toppen