Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Verksamhetsplan för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster för 2019

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
17.12.2018 9.54 | Publicerad på svenska 20.12.2018 kl. 13.19
Nyhet

Att utbilda och engagera ledningen i kommunerna, i de framtida landskapen samt vid social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet är huvudmålen i nästa års arbete inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE-programmet). Spetsprojektperioden upphör nu vid årsskiftet, men arbetet inom LAPE-programmet fortsätter trots det.

Mål för nästa år är att hos ledningen för bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet stärka kunskaperna i fråga om den verksamhet som ska genomföras i kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen, att förankra en verksamhetskultur som baserar sig på kunskap och barns rättigheter samt att etablera barn- och familjeorienterade helheter av tjänster. 

”Till våra uppgifter hör också att på såväl kommunal nivå, landskapsnivå som statlig nivå verka för att främja att det resultatrika arbete som utförts inom LAPE-programmet kan fortsätta. Responsen från regionerna har varit positiv. LAPE-programmets strategiska mål har fått god spridning ute på fältet”, berättar projektledaren Maria Kaisa Aula. ”Den etiska grunden i konventionen om barnets rättigheter har varit en faktor som förenat olika yrkesgrupper. Engagemanget i att delta i en sektorsövergripande reform som utgår från barnen och familjerna har varit exceptionellt starkt.”  

Samarbete i nyckelroll

De 19 förändringsagenterna fortsätter sitt arbete i landskapen. En ny resurs är fem kommunagenter som inleder sitt arbete nästa år och som ska koncentrera sig på att engagera bildningsväsendets ledning i samarbetsområdena. Dessutom anvisas resurser för samordningen av den svenskspråkiga servicen. Agenternas huvuduppgift är att genomföra en lärandeprocess som kallas LAPE-akademin och som är till för att utbilda ledningen för social- och hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet samt idéburna organisationer och församlingar under 2019. 

Kommunernas och landskapens ledning utbildas i att skapa behövliga avtal och strukturer för kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen för att säkerställa ett smidigt stöd för barn och unga även när ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen.

Bildningsväsendets och social- och hälsovårdsväsendets gemensamma helheter av tjänster för barn, unga och familjer är en verksamhetsmodell med familjecenter, tjänster på specialnivå samt tjänster inom krävande särskilt stöd, som baserar sig på samarbete mellan kunskaps- och stödcentrum och VIP-nätverk. Elevhälsan genomförs som en funktionell helhet och som sektorsövergripande samarbete.  

”Vårt motto är: Ett välmående barn lär och växer. Högklassigt lärande och elevernas välbefinnande stöder varandra. När social- och hälsovårdstjänsterna smidigt och lätt finns tillgängliga i barnets uppväxtmiljö och nära barnets familj, hjälper det också lärarna i deras arbete”, påminner Aula. 

Barnskyddet reformeras

Kommunerna och de framtida landskapen får även starkt stöd när det gäller att reformera barnskyddet så att det blir ett teamarbete baserat på mänskliga relationer. Under 2019 ska Institutet för hälsa och välfärd utbilda 60 nya utbildare för en systemisk teammodell inom barnskyddet samt engagera ledningen i ett övergripande reformarbete.

I januari färdigställs Aulikki Kananojas utredning om en färdplan för barnskyddet från kommun till landskap. I arbetet söks även lösningar på problemen med överbelastade anställda inom barnskyddet. 

I januari färdigställs också det arbete som utförts av arbetsgruppen Ett barn – En lägesbild. Där skapas en modell för spridning av information i det multiprofessionella samarbetet över social- och hälsovårdsväsendets och bildningsväsendets gränser. 

Det har reserverats finansiering på 4,1 miljoner euro för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster för 2019. Styrgruppen för programmet fortsätter till utgången av 2019 och kompletteras med representanter för det kommunala bildningsväsendet och Utbildningsstyrelsen. 

Ytterligare information

Maria Kaisa Aula, projektledare, tfn 0295 163 658, mariakaisa.aula(@)stm.fi

Tillbaka till toppen