Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Länsi-Pohja centralsjukhus i Kemi får undantagslov för att fortsätta förlossningsverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet
20.11.2020 17.45 | Publicerad på svenska 23.11.2020 kl. 12.58
Pressmeddelande 287/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt lov att avvika från kravet på cirka 1 000 antal födslar enligt förordningen. Undantagslovet gäller till den 30 juni 2023.

Under år 2019 uppgick antalet födslar vid centralsjukhuset i Kemi till 422, och i år är antalet födslar ungefär på samma nivå. Centralsjukhusets resurser är rätt knappa, men enligt regionförvaltningsverket i Lappland uppfyller sjukhuset de krav på patientsäkerhet som gäller vid födsel. 

Undantagslovet gäller under övergångsperioden för den regionala planeringen

Beredningen av propositionen om ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet framskrider i enlighet med regeringsprogrammet. Målet är att mandatperioden för områdesfullmäktige ska börja våren 2022 och att uppgifterna ska överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023.   

”Undantagslovet beviljas för viss tid och gäller till utgången av juni 2023 för att man inom välfärdsområdet ska ha tid att diskutera och planera verksamheten också med tanke på födslarna.  Även om alla de villkor i det senaste undantagslov som beviljades år 2018 inte förordade en fortsättning av förlossningsverksamheten anser jag att det skulle ha varit orimligt att hålla sig till dessa villkor i det nuvarande läget. I och med att sjukvårdsdistrikten sammanförs till ett välfärdsområde finns det ännu förutsättningar för en realisering av planen för organiseringen av förlossningsverksamheten”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.   

Ytterligare information:

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 8268 292
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, tfn 0295 163 014
 

Tillbaka till toppen