Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag på remiss: Särskild finansiering för forskning i socialt arbete på universitetsnivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2019 8.42
Nyhet

Det föreslås att statens forskningsfinansiering utvidgas till att omfatta forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Motsvarande finansiering har länge varit tillgänglig för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Syftet med utvidgningen av finansieringen är att stärka en forskningsbaserad verksamhetskultur inom det sociala arbetet.

Ändringen genomförs genom att en ny paragraf om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå fogas till socialvårdslagen.

Enligt utkastet till lag kan social- och hälsovårdsministeriet årligen bevilja finansiering för forskningsprojekt som bedöms vara förenliga med insatsområdena och målen för forskningen inom socialt arbete. Bestämmelser om insatsområdena och målen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet, och de ska beredas i en utvärderingsgrupp som tillsätts av social- och hälsovårdsministeriet och som också ska följa genomförandet av projekten.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt våren 2020.

Utkasten till regeringsproposition och förordning av social- och hälsovårdsministeriet är på remiss till och med den 20.12.2019.

Ytterligare information

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295163492
Laura Terho, regeringssekreterare, tfn 0295163550

Tillbaka till toppen