Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 13.48
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till propositionen om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det centrala syftet med propositionen är att ändra ersättningsmodellen så att den stämmer överens med patientrörlighetsdirektivet.  

Enligt den gällande lagen har patienter rätt att få FPA-ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnader för vård, läkemedel och resor om de söker sig till icke-brådskande vård inom EU eller i ett EES-land eller i Schweiz med stöd av patientrörlighetsdirektivet. Patienter som insjuknar plötsligt eller som har förhandstillstånd har rätt att få en ersättning som bestäms enligt kostnaden och kundavgiften för motsvarande vård i patientens egen hemkommun. 

I propositionen föreslås det att ersättningsmodellen ska vara densamma oberoende av om patienten behöver icke-brådskande vård eller har insjuknat plötsligt, och oberoende av om patienten har förhandstillstånd.  

Enligt förslaget ska det beviljas ersättning högst till ett belopp som motsvarar kostnaden för samma eller motsvarande vård i personens välfärdsområde, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen.  Ersättningen kan inte vara högre än den avgift för sjukvårdstjänsten som personen betalat.  För personen återstår alltid att betala den kundavgift som i Finland tas ut hos patienter för samma eller motsvarande vård. Resekostnader och läkemedel ska ersättas som förut med stöd av sjukförsäkringslagen.  

För att få ersättning krävs det att vården konstaterats vara medicinskt, odontologiskt eller hälsovetenskapligt nödvändig. Dessutom krävs det att den tjänst som tillhandahållits i utlandet kan anses höra till det finländska serviceutbudet av hälso- och sjukvårdstjänster. För icke-brådskande vård krävs det också remiss, förutsatt att det skulle krävas enligt lagen också för motsvarande hälso- och sjukvård i Finland. 

I princip beviljas ersättning enligt patientrörlighetsdirektivet för sådana situationer och tjänster som välfärdsområdet, Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen enligt den nationella lagen också annars skulle måsta ordna.  

Rätten att få ersättning gäller vård som ges inom EU och i EES-stater, Schweiz och Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland. 

Syftet med ändringen är att modellen för ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska motsvara den nya lagstiftningen efter totalreformen av social- och hälsovården. Samtidigt är avsikten också att beakta de ställningstaganden som Europeiska kommissionen meddelat Finland i fråga om den nuvarande ersättningsmodellens överensstämmelse med patientrörlighetsdirektivet. 

Utkastet till propositionen är på remiss till den 28 juli 2022. Propositionen överlämnas till riksdagen i höst.  Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

Mer information

Marika Lahtivirta, jurist [email protected]
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd (30.6-15.7)

 

Tillbaka till toppen