Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Säkerställande av tillgång till läkemedel förutsätter samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
8.11.2019 10.32 | Publicerad på svenska 13.11.2019 kl. 10.03
Nyhet

Störningar i tillgången till läkemedel har ökat under de senaste åren och berör hela EU. Att säkerställa tillgången till läkemedel är en gemensam uppgift och ett centralt mål för aktörerna inom läkemedelsbranschen.

Aktörer inom branschen samlades fredagen den 8 november till ett seminarium arrangerat av Läkemedelsindustriförbundet för att diskutera läget i fråga om tillgången till läkemedel i Finland. Vid seminariet diskuterades åtgärder och verktyg som kan användas för att säkerställa tillgången till läkemedel. Seminariet öppnades av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Bakomliggande orsaker till störningar i tillgången är bl.a. att läkemedelstillverkningen och logistikkedjorna är koncentrerade till länder utanför Europa och att underleverantörskedjorna är splittrade. Störningar i tillgången orsakar oro hos människor och kan påverka patientsäkerheten. Problem med tillgången ökar också hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsbörda och kan medföra ökade kostnader för samhället eller läkemedelsanvändaren.

”Aktörerna inom läkemedelsförsörjningen och myndigheterna bör agera så friktionsfritt och smidigt att störningar i tillgången till läkemedel orsakar så lite besvär som möjligt för läkemedelsanvändaren och hälso- och sjukvården”, underströk minister Pekonen i sitt anförande.

Läkemedelsförsörjningen som helhet ska reformeras långsiktigt i enlighet med regeringsprogrammet. Som ett led i denna beredning görs också en bedömning av tillgången till läkemedel och hur den kan förbättras.

Uppgifter om tillgången ska bli mer tillgängliga

De problem som ligger bakom störningarna i tillgången går inte att lösa genom arbete på nationell nivå. Störningarnas konsekvenser kan man sträva efter att hantera bland annat genom bättre information och kommunikation.

Fimea uppdaterar för närvarande läkemedelssöktjänsten på sin webbplats så att störningar i tillgången ska synas i söktjänsten efter uppdateringen. På en särskild sida om störningar i tillgången kommer det dessutom att finnas en separat sökfunktion som gör det möjlighet att söka efter vissa produkter eller verksamma ämnen och uppgifter om tillgången till dem. Avsikten är att uppdateringsprojektet ska vara klart vid årsskiftet.

Huvudansvaret för att förebygga problem med tillgången till läkemedel och informera om problemsituationer ligger alltid hos innehavarna av försäljningstillstånden för läkemedlen och hos läkemedelsindustrin.

Internationellt samarbete behövs

Hanteringen och förebyggandet av störningar i tillgången förutsätter gränsöverskridande samarbete mellan myndigheterna och aktörerna inom läkemedelsbranschen.

På europeisk nivå arbetar Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) redan med att hantera problemen med tillgången till läkemedel. Under Finlands EU-ordförandeskap har diskussionerna mellan Europeiska unionens medlemsländer och kommissionen om metoder för att hantera störningar i tillgången till läkemedel fortsatt. Finland ämnar också ta upp tillgången till läkemedel vid det möte som hålls i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i december 2019.

Ytterligare information

Hanna Hänninen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 508, hanna.hanninen(at)stm.fi
Heidi Tahvanainen, direktör, tfn 0295 163 540, heidi.tahvanainen(at)stm.fi
Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437, elina.asola(at)stm.fi

Tillbaka till toppen