Hyppää sisältöön
Media

Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen edellyttää yhteistyötä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2019 10.32
Uutinen

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina ja koskettavat koko EU-aluetta. Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on lääkealan toimijoiden yhteinen tehtävä ja keskeinen tavoite.

Alan toimijat kokoontuivat perjantaina 8.11. Lääketeollisuus ry:n järjestämään seminaariin keskustelemaan lääkkeiden saatavuustilanteesta Suomessa. Tilaisuudessa keskusteltiin toimenpiteistä ja työkaluista, joiden avulla lääkkeiden saatavuutta voidaan turvata. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen avasi tilaisuuden.

Saatavuushäiriöiden taustalla ovat muun muassa lääkevalmistuksen ja logistiikkaketjujen keskittyminen Euroopan ulkopuolelle ja alihankintaketjujen pirstaleisuus. Saatavuushäiriöt aiheuttavat inhimillistä huolta ja voivat vaikuttaa potilasturvallisuuteen. Ongelmat saatavuudessa lisäävät myös terveydenhoitohenkilöstön työmäärää ja voivat aiheuttaa kustannusten nousua yhteiskunnalle tai lääkkeen käyttäjälle.

”Lääkehuollon toimijoiden ja viranomaisten toiminnan tulisi olla niin saumatonta ja sujuvaa, että lääkkeiden saatavuushäiriöt aiheuttavat mahdollisimman vähän harmia lääkkeen käyttäjälle ja terveydenhuollolle”, ministeri Pekonen korosti puheenvuorossaan.

Lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti pitkäjänteisesti. Lääkkeiden saatavuutta ja sen parantamista arvioidaan osana tätä valmistelua.

Saatavuustietojen käytettävyyttä kehitetään

Saatavuushäiriöiden taustalla olevat ongelmat eivät ole ratkaistavissa kansallisella työllä. Häiriöiden vaikutuksia voidaan pyrkiä hallitsemaan muun muassa paremmalla viestinnällä.

Fimea on uusimassa verkkosivujensa lääkehakua siten, että saatavuushäiriöt tulevat jatkossa näkyviin lääkehaussa. Saatavuushäiriöitä käsittelevälle sivulle tulee lisäksi oma hakukone, jonka avulla voi etsiä tiettyjä tuotteita tai vaikuttavia aineita ja niihin liittyviä saatavuustietoja. Kehitysprojektin on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa.

Päävastuu lääkkeiden saatavuusongelmien ehkäisemisestä ja ongelmatilanteista tiedottamisesta on aina lääkkeiden myyntiluvanhaltijoilla ja lääketeollisuudella.

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan

Saatavuushäiriöiden hallinta ja ehkäisy edellyttävät viranomaisten ja lääkealan toimijoiden rajat ylittävää yhteistyötä.

Euroopan tasolla Euroopan komissio sekä Euroopan lääkevirasto (EMA) tekevät jo työtä saatavuusongelmien hallitsemiseksi. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Euroopan unionin jäsenmaiden ja komission välisiä keskusteluja keinoista lääkkeiden saatavuushäiriöiden hallitsemiseksi on jatkettu. Suomen on tarkoitus nostaa lääkkeiden saatavuus keskusteluun myös EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa joulukuussa 2019.

Lisätietoja

erityisavustaja Hanna Hänninen, puh. 0295 163 508, hanna.hanninen(at)stm.fi

johtaja Heidi Tahvanainen, puh. 0295 163 540, heidi.tahvanainen(at)stm.fi

erityisasiantuntija Elina Asola, puh. 0295 163 437, elina.asola(at)stm.fi

Sivun alkuun