Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Egen handbok för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter

Social- och hälsovårdsministeriet
20.1.2016 14.45
Nyhet

Syftet med handboken Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter är att skapa gemensamma spelregler för dosdispenseringsverksamheten i Finland och därmed öka säkerheten i läkemedelshanteringen.

Dosdispenseringen av läkemedel till enskilda patienter är en tjänst som går ut på att ett apotek expedierar de läkemedel som en patient regelbundet använder förpackade i påsar eller brickor. Dosdispenseringen till enskilda patienter ska bidra till en ändamålsenlig användning av läkemedel och säkerställa att patienten får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt, använder dem ändamålsenligt och får nytta av dem.

Tidigare har det inte funnits gemensamma rutiner utan man har lokalt kommit överens om dessa. Beskrivningen av dosdispenseringen till enskilda patienter ska särskilt förtydliga uppgifter och ansvarsområden för olika yrkesgrupper och aktörer som sköter patientens medicinering. Rutinerna är avsedda som anvisning för social- och hälsovårdsenheter, apotek och hälsovårdscentraler.

Handboken Goda rutiner för dosdispensering av läkemedel till enskilda patienter har utarbetats i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Folkpensionsanstalten (FPA), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och Institutet för hälsa och välfärd.

Tillbaka till toppen