Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läkarhelikopterbolaget FinnHEMS Oy köps upp av staten

Social- och hälsovårdsministeriet 13.2.2020 13.50
Pressmeddelande 29/2020

Regeringen ger social- och hälsovårdsministeriet fullmakt att köpa upp hela aktiestocken i FinnHEMS Oy, som nu ägs av de fem sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus.

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott gav den 10 september 2019 sitt bifall till arrangemanget där staten köper aktierna i FinnHEMS Oy och bolaget sköter verksamheten som egen produktion vid åtta helikopterbaser från ingången av 2022. För närvarande sköter FinnHEMS Oy sex helikopterbaser och har upphandlat flygverksamheten.

FinnHEMS Oy ska omfattas av social- och hälsovårdsministeriets ägarstyrning och verksamheten ska finansieras med anslag i statsbudgeten.

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 341, [email protected]