Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Den nya familjevårdslagen möjliggör vård även hemma hos den vårdbehövande

Social- och hälsovårdsministeriet
27.10.2015 12.51
Nyhet

Den nya familjevårdslagen trädde i kraft 1.4.2015. Målet med lagen är att trygga familjevård under familjeliknande förhållanden utifrån den vårdbehövandes behov. Ett särskilt mål är att förbättra ställningen för familjevården av äldre och personer med funktionsnedsättning.

I och med förändringarna är familjevård möjligt förutom i familjevårdarens hem även i den vårdbehövandes hem. Ordnandet av familjevård ska basera sig på den vårdbehövandes behov och den ska ordnas på ett ställe i enlighet med vad som är bäst för den som vårdas.

ommunen ska ingå ett avtal om familjevård. Den nya lagen gör det möjligt att genomföra familjevården på två från varandra avvikande sätt: uppdragsavtal som ingås mellan kommunen eller samkommunen och en familjevårdare samt ett avtal om ordnande av familjevård som ingås mellan kommunen och en privat serviceproducent. Placerarkommunen ska se till att placeringarna genomförs enligt familjevårdslagen.

Ytterligare information

jurist Erkki Papunen, tfn 0295 163 298, [email protected]

Tillbaka till toppen