Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Företagshälsovårdens sjukvårdstjänster ska bolagiseras senast den 1.1.2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2018 15.34
Nyhet

Företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster, vars ordnande är frivilligt för kommunerna, ska i enlighet med kommunallagen bolagiseras senast den 1 januari 2019.

Övergångstiden för bolagiseringen har fortsatts två gånger, åren 2014 och 2016, totalt fyra år. Grund för fortsättningen av övergångstiden har varit den pågående social- och hälsovårdsreformen och den landskapsreform som beretts samtidigt.

Enligt de regeringspropositioner som är under behandling i riksdagen övergår kommunernas skyldigheter att ordna företagshälsovårdstjänster i och med reformerna till landskapet. Enligt regeringspropositionerna producerar inte kommunen längre hälsovårdstjänster när reformerna genomförs. De företagshälsovårdstjänster som kommunen producerar för sin egen personal och som kommunen i egenskap av arbetsgivare kan producera liksom övriga arbetsgivare utgör ett undantag.

Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen sköts fram med ett år i juni 2017. I enlighet med regeringens proposition träder reformen i kraft den 1 januari 2020. Kommunen har skyldighet att i enlighet med i hälso- och sjukvårdslagen ordna sådana tjänster som avses i lagen om företagshälsovård fram till dess att reformen trätt i kraft.

Om en kommun under övergångstiden producerar tjänster i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, ska kommunen följa vad som föreskrivs om prissättning och bokslut i kommunallagen. Om en kommun år 2019 producerar hälso- och sjukvårdstjänster i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, ska tjänsterna bolagiseras i enlighet med kommunallagen.

Ytterligare information

Kristiina Mukala, medicinalråd, företagshälsovård, tfn 02951 63325
Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsreformen, tfn 02951 63325
[email protected]

Tillbaka till toppen