Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar arbetsgivare att se till att personalen är vaccinerad

Utgivningsdatum 20.12.2017 13.54
Nyhet

I mars 2018 träder 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar i kraft. Paragrafen gäller vaccination av anställda och studerande för att skydda patienter. Enligt paragrafen får de som har ett bristfälligt vaccinationsskydd bara av särskilda skäl arbeta i klient- och patientutrymmen där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Ansvaret för detta ligger på arbetsgivaren.

Ett särskilt skäl för att ha personal som inte är vaccinerad att arbeta vid dessa verksamhetsenheter kan vara exempelvis att det inte finns tillgång till annan yrkeskunnig personal eller att en ny anställd snabbt måste fås in i arbetet. Ett annat särskilt skäl kan också vara att den anställde eller studerande som borde vaccineras är överkänslig eller har någon annan egenskap som gör att hen inte kan låta vaccinera sig.

Att vaccinera sig är frivilligt. Vaccination av vårdpersonal har visat sig minska insjuknandefrekvensen och dödligheten bland patienterna. Vaccination av anställda bidrar således till en högre patientsäkerhet.

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324, [email protected]
Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 441, [email protected] (anträffbar fr.o.m. 27.12)

Tillbaka till toppen