Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Cancerscreening är effektivt när deltagarprocenten är hög

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2015 9.49
Nyhet

Nationell cancerscreening är ett effektivt sätt att förebygga incidensen av cancer så länge många personer deltar. Deltagarprocenten kan höjas genom att göra det så lätt som möjligt att delta i screeningen.

Det lönar sig att göra det så enkelt som möjligt att delta i undersökningar i enlighet med det nationella screeningprogrammet. Den som ordnar screening kan till exempel ta i bruk en elektronisk tidsbeställning och nya kallelser. När detta har varit fallet har screeningaktiviteten kunnat höjas med till och med tio procent.

Kallelse till screening görs på basis av adressuppgifter, dvs. hemkommunen, också i det fall där en person med stöd av valfriheten har bytt sin service till en annan kommun. Det är ändamålsenligt att genomföra screeningen på den hälsovårdscentral som personen valt oberoende av hemkommun.

Särskilt deltagandet i screeningundersökningar för cancer i livmoderhalsen har minskat, vilket kan förklara en ökning av antalet cancerfall hos kvinnor som har fyllt 60 år. Undersökningar på sista tiden stöder en höjning av screeningåldern från 60 år till 65 år. Vissa av kommunerna i Finland kallar också 65-åriga kvinnor till screening.

Effekten av cancerscreening analyseras kontinuerligt. Till exempel fortsätter man att forska i den finländska tarmcancerscreeningen eftersom forskningsresultaten ännu inte ger möjlighet att bedöma effekten av screening på ett tillförlitligt sätt. En diskussion förs också om bästa praxis i fråga om screening för bröstcancer.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter i höst en arbetsgrupp för att bedöma om det är motiverat att se över innehållet i det finländska cancerscreeningprogrammet.

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 0295 163 382, [email protected]

Tillbaka till toppen