Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Arvoden och ersättningar för familjevård 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2019 12.35
Nyhet

Arvodena och ersättningarna för familjevård ändras den 1 januari 2020. Vårdarvodets minimibelopp stiger till 816,21 euro.

Kommunerna kan även betala högre vårdarvode än minimibeloppet 816,21 euro. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet.

Vårdarvodenas belopp justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i lagen om pension för arbetstagare.

De kostnadsersättningar och startersättningar som betalas till familjevårdare har justerats enligt levnadskostnadsindexet. Från och med den 1 januari 2020 är kostnadsersättningens minimibelopp 423,31 euro och startersättningens maximibelopp 3006,24 euro per person i familjevård.

Ytterligare information

Kirsi-Maria Malmlund, jurist, tfn 029 516 3073

Tillbaka till toppen