Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Arvoden och ersättningar för familjevård 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2018 16.02
Nyhet

Arvodena och ersättningarna för familjevård ändras den 1 januari 2019. Vårdarvodets minimibelopp stiger från 775 euro till 799,84 euro.

Kommunerna kan även betala högre vårdarvode än minimibeloppet 799,84 euro. Vårdarvodet kan av särskilda skäl enligt överenskommelse även betalas till ett belopp som understiger minimibeloppet.

Vårdarvodenas belopp justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i lagen om pension för arbetstagare.

De kostnadsersättningar och startersättningar som betalas till familjevårdare har justerats enligt levnadskostnadsindexet. Från och med den 1 januari 2019 är kostnadsersättningens minimibelopp 420,09 euro och startersättningens maximibelopp 2 983,40 euro per person i familjevård.

Ytterligare information

Kirsi-Maria Malmlund, jurist, tfn 029 516 3073

Tillbaka till toppen