Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Kommuninfo: Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Social- och hälsovårdsministeriet 13.10.2016 16.21
Nyhet

Ändringarna av lagen om stöd för närståendevård (937/2005), socialvårdslagen (1301/2014) och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, nedan klientavgiftslagen) trädde i kraft den 1 juli 2016.

Ändringarna har samband med statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram och genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för närståendevården, som offentliggjordes år 2014. Syftet med ändringarna är att utveckla systemet med ledighet och avlösarservice för närståendevårdare. Målsättningen är också att förbättra de faktiska möjligheterna för personer som vårdar en anhörig att ta ut sina ledigheter och på så sätt stödja deras förutsättningar att orka bättre.

Ändringarna i ledigheterna är olika för de närståendevårdare som har ingått ett avtal om närståendevård jämfört med dem som vårdar en anhörig eller närstående utan att ha ingått ett avtal om närståendevård. Förutsättningarna att orka med arbetet för närståendevårdare som har ingått ett avtal om närståendevård främjas också genom att förberedandet av och utbildningen för närståendevårdare utvecklas samt genom att antalet undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa utökas.

Utöver närståendevården utvecklas också familjevården. Syftet med att utveckla närståendevården och familjevården är att stödja boende i hemmet och att ersätta annan, dyrare vård och på så sätt avsevärt minska kommunernas kostnader. Det har också reserverats ett tilläggsanslag för utvecklandet av familjevården och tjänster som stöder närståendevården. Tilläggsanslaget för utvecklandet av närstående- och familjevården uppgår från och med 2018 till 95 miljoner euro per år.

Läs kommuninfo 6/2016: Ändringar i lagstiftningen om närståendevård från och med den 1 juli 2016

Ytterligare information

Erkki Papunen, regeringssekreterare, tfn 02951 63298, [email protected]

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63405, [email protected]