Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Vad innebär omedelbar fara som förutsättning för brådskande placering?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2015 11.02
Nyhet

I samband med revideringen av socialvårdslagen ändrades också några bestämmelser i barnskyddslagen. En del av ändringarna träder i kraft vid ingången av 2016. SHM ordnar utbildning i frågan i november.

Brådskande placering är en säkerhetsåtgärd, som ska användas om barnet är i sådan omedelbar fara att det inte är säkert att lämna det kvar hemma och situationen inte kan tryggas med hjälp av stödåtgärder inom öppenvården. Omedelbar fara betyder inte bara livsfara eller någon annan fysisk fara. Även psykiskt våld och annan illabehandling kan vara en grund för brådskande placering.

Om ett barn enligt de uppgifter som finns tillgängliga vid tidpunkten för beslutsfattandet är i omedelbar fara så att det inte är säkert att lämna kvar barnet hemma, kan barnet placeras i brådskande ordning. Mer uppgifter kan inhämtas under tiden som barnet är placerat.

Läs hela Kommuninfot 8/2015 om omedelbar fara som förutsättning för brådskande placering.

Utbildning för anställda inom barnskyddet ordnas i november

För anställda inom barnskyddet ordnas en avgiftsfri riksomfattande utbildning i huvudstadsregionen onsdagen den 11 november 2015. Vid utbildningen koncentrerar man sig på 

  • de kommande ändringarna i barnskyddslagen
  • domstolsprocessen
  • bestämmelserna om öppenvård, vård utom hemmet och eftervård.

Det går att delta i utbildningen även via nätet. Närmare information om utbildningen läggs ut på SHM:s webbplats fr.o.m. första veckan i oktober. Se http://stm.fi/tapahtumat.

Ytterligare information

Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, tfn 0295 163 406
Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 0295 163 242
Marjo Lavikainen, socialråd, tfn 0295 163 581
[email protected]

Tillbaka till toppen