Sosiaaliturvaa uudistetaan parlamentaarisena komiteatyönä. Osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua on selvitetty erilaisia tapoja järjestää sosiaaliturvaa. Tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva työryhmä julkaisee tiistaina 10.1.2023 selvitysraportin sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista. Tarkastelussa ovat erityisesti perustulo, sosiaalitili sekä yksi perusturvaetuus ja osallistumislisä.

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Nuorten Akatemia esittelevät Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä – Lasten ja nuorten kuuleminen sosiaaliturvauudistuksessa -raportin tuloksia julkaisutilaisuudessa perjantaina 20.1.2023 klo 9.00–10.30. Yli 1500 nuorta osallistui kuulemistoimenpiteisiin ympäri Suomea. Kuuleminen toteutettiin osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua ja kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa.

Järjestäjä: STM

Infotilaisuus opiskeluhuollosta hyvinvointialueiden ja koulutuksen järjestäjien vastuuhenkilöille

Järjestäjä: OKM, STM