Järjestäjä: TTL

Mieli ja työ -webinaarisarja pureutuu mielen hyvinvointiin työelämässä. Mitä työyhteisöissä voitaisiin tehdä mielenterveyden vahvistamiseksi? Miksi toimeen kannattaa tarttua mieluummin ennemmin kuin myöhemmin?

Vuorovaikutuksellisessa seminaarissa kootaan yhteen ajankohtaista sosiaalityön ja sosiaalihuollon tutkimusta.

Järjestäjä: STM

Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet opas on valmistunut. Oppaan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen käytäntöjä. Tilaisuudessa esitellään opas pääpiirteittäin.

Järjestäjä: STM

Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean kaikille avoin seminaari.

Järjestäjä: STM

Tilaisuudessa käydään läpi STM:n asetusta sote-asiakastietojen käyttöoikeuksista sekä esitellään asetuksen toimeenpanon tueksi laadittua soveltamisopasta. Opas julkaistaan joulukuussa 2022. Tilaisuus järjestetään etäyhteydessä (Teams), eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Järjestäjä: STM