Hyvinvointialueilla on liikkumisen ja ravitsemuksen edistämisessä tärkeää, että hyvinvointialueet tekevät tiivistä yhteistyötä tehdään hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Kuinka eri alueilla yhdyspintatyö on lähtenyt käyntiin? Millaisilla keinoilla ministeriöt voivat tukea tällaisen yhdyspintatyön kehittymistä? Muun muassa näitä teemoja käsitellään 8.5.2023 klo 13.30-16.00 pidettävässä tilaisuudessa, joka järjestetään hybridinä Helsingissä Tieteiden talossa ja etäyhteyksin Teamsissä.

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain järjestämä ICT-toimittajille suunnattu tilaisuus pidetään tänä keväänä teematilaisuutena tulevaisuuden tietojärjestelmistä ja niiden muodostamasta alueellisesta ja kansallisesta kokonaisuudesta. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota sidosryhmille mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluun ja koota eri näkemyksiä yhteen.

Järjestäjä: STM

 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää perinteisen valmiusseminaarin Vanajanlinnassa 25.–26.5.2023. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä valmius- ja varautumiskysymyksiä. Seminaari on tarkoitettu alueellisen ja paikallisen tason terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Järjestäjä: STM

Vammaispalvelulaki on hyväksytty eduskunnassa ja tasavallan presidentti on vahvistanut sen 14.4.2023. Laki tulee voimaan 1.10.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää vammaispalvelulaista kaikille avoimen toimeenpanon koulutustilaisuuden 25.5.2023. Tilaisuuden kesto on klo 10.00-15.30.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää perinteisen valmiusseminaarin Vanajanlinnassa 25.–26.5.2023. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä valmius- ja varautumiskysymyksiä. Seminaari on tarkoitettu alueellisen ja paikallisen tason terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimijoille ja yhteistyökumppaneille.

Järjestäjä: STM