Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä tilaisuudessa paneudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan, digitalisaation ja tiedolla johtamisen ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden suuntaviivoihin. Päivän tavoitteena on kuvata hyvinvointialueiden palveluista, strategiasta ja kehittämisestä vastaaville, tietohallintojohtajille, sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien edustajille tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kansallisia linjauksia sekä kehittämistavoitteita. Tilaisuus on osa ministeriön ja alueiden välistä vuoropuhelua, ja se toteutetaan vuosittain.

Järjestäjä: STM

STM järjestää Iäkkäiden laatusuosituksen 2024 - 2027 julkaisuwebinaarin, jonka tarkoituksena on esitellä iäkkäiden palvelujen toteuttamisen suosituksia ja hyviä käytäntöjä hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjille, johdolle, henkilöstölle, valvonnan viranomaisille sekä iäkkäille itselleen.

Järjestäjä: STM

STM järjestää seminaarin, jonka tarkoituksena on esitellä ja käydä keskustelua sosiaalihuollon kehittämisen suuntaviivoista ja mahdollisuuksista tuoreiden sosiaalihuollon porrasteisuutta ja sisältöohjausta käsittelevien selvitysten kehittämisehdotusten kautta osana Kansallista Palvelureformia. Tilaisuus on maksuton.

Järjestäjä: STM