Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen, jonka 1. vaiheessa on valmisteltu lastensuojelun tulevaisuuden visio. Webinaarissa kerromme työn etenemisestä ja esittelemme lastensuojelun vision sekä strategiset painopisteet sen saavuttamiseksi. Webinaari on suunnattu uudistuksesta kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä ilmoittautumista.

Järjestäjä: STM

Sosiaaliturvauudistusta valmisteleva parlamentaarinen komitea järjestää maanantaina 6.3.2023 klo 9.00–11.00 avoimen seminaarin, jossa komitean alainen Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmä julkaisee loppuraporttinsa.

Järjestäjä: STM

Terveyserojen vähentäminen edellyttää laaja-alaista sitoutumista ja monipuolista keskustelua sen vähentämiseksi ehdotettavista keinoista. Tieteellinen asiantuntijaryhmä terveyserojen vähentämiseksi järjestää avoimen seminaarin, jossa asiantuntijaryhmä esittelee ehdotuksiaan tuleville vuosille. Tule keskustelemaan ja kommentoimaan ehdotuksia.

Järjestäjä: STM

Tilaisuudessa julkistetaan kansallinen hyvinvointitalouden toimintaohjelma 2023 - 2025. Ohjelmassa on tunnistettu viisi suositusta hyvinvointitalouden edistämiseksi. Tule kuulemaan ja keskustelemaan suosituksista ja niiden toimeenpanosta.

Tervetuloa mukaan Ikäohjelman juhlaseminaariin 9.3.2023 klo 9.00-17.30.

Järjestäjä: STM

Tilaisuudessa esitellään lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin tehdyt päivitykset.

Järjestäjä: STM

Tervetuloa sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean avoimeen seminaariin, jossa julkaistaan komitean ensimmäisen kauden työn kokoava välimietintö! Tammikuussa komitean kokouksessa hyväksytty välimietintö sisältää 31 ehdotusta sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle. Seminaarissa komitean pysyvät asiantuntijat keskustelevat välimietinnön ehdotuksista ja uudistuksen seuraavista askeleista. Mihin ehdotukseen seuraavan hallituksen tulisi tarttua ensimmäisenä? Mihin sosiaaliturvakomitean tulisi keskittyä jatkossa?

Järjestäjä: STM

Tule kuuntelemaan, mitä tarjottavaa EU:n terveysohjelma EU4Health:lla on Sinulle ja organisaatiollesi! Kysy mieltäsi askarruttavat kysymykset suoraan komission edustajilta!

Järjestäjä: STM

Mielenterveyden edistämisen seminaarissa kuullaan, millaisia toimia on eri ministeriöissä väestön ja eri ikäryhmien mielenterveyden edistämiseksi vuosina 2023-2027. Monet toimenpiteet ovat poikkihallinnollisia ja ne ulottuvat yli sektorirajojen. Mielenterveyden edistämiseen tarvitaan kaikkia toimijoita kansalaisista päättäjiin. Järjestöt ovat olleet myös monella tapaa mukana mielenterveysstrategian toimeenpanossa vuodesta 2020 alkaen ja seminaarissa kuulemme mitä kaikkea järjestökumppanuus on tarkoittanut tämän parin vuoden aikana.

Järjestäjä: STM

Tervetuloa Romanipoliittisen ohjelman 2023–2030 julkistustilaisuuteen. Tilaisuudessa keskustellaan ohjelman kansallisesta ja alueellisesta toteutuksesta ja kuullaan romanipolitiikan merkityksestä kansainväliselle ihmisoikeuspolitiikalle.

TYÖ2030-ohjelman päätöswebinaari perjantaina 31.3. klo 9-10:30.

Järjestäjä: STM