Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft 1.12.2019

Social- och hälsovårdsministeriet
19.8.2019 10.59
Nyhet

Ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft den 1 december 2019, och de inverkar på socialvårdens uppgifter. Social- och hälsovårdsministeriet ger nu kommunerna anvisningar om genomförandet av ändringarna inom socialvården.

I fortsättningen kan arrangemang för barnets vårdnad, boende och umgängesrätt mångsidigare än tidigare genomföras genom ett avtal som fastställts av socialnämnden.

En ändring är bland annat att vårdnadshavarna hos barnatillsyningsmannen kan avtala om uppgiftsfördelningen mellan sig. Föräldrarna kan avtala om växelvist boende, om att umgänget mellan barnet och en förälder ska ske som stöttat umgänge eller övervakat umgänge, om rätt att få uppgifter samt om en extra vårdnadshavare.

Barnets åsikt ska alltid utredas

Ändringen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt stärker barnets rätt att uttrycka sin åsikt. Det är i första hand vårdnadshavarnas uppgift att utreda barnets åsikt. Barnatillsyningsmannen och domstolen ska säkerställa att barnet har fått utrycka sin åsikt.

I stridiga fall utreds barnets åsikt i allmänhet av den som gör en utredning av barnets levnadsförhållanden.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att en socialarbetare som är van att arbeta med barn, unga och föräldrar och göra omfattande utredningar ansvarar för att göra utredningar av levnadsförhållandena tillsammans med ett arbetspar. Den som gör utredningarna bör ha stöd av ett tillräckligt antal sakkunniga inom olika områden.

Kommunerna erbjuder domstolarna sakkunnighjälp

Det är på kommunernas ansvar att se till att domstolarna har tillräckligt många sakkunnigbiträden att tillgå för de utökade uppgifter som lagändringen medför.

I ett ärende som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt ber domstolen vid behov om en utredning från kommunens socialnämnd. Om det under utredningen framgår att ärendet kan avgöras genom ett avtal som socialnämnden fastställer, ska socialnämnden ge de berörda personerna hjälp att ingå avtalet. Den socialarbetare som har gjort utredningen ska vid behov hänvisa barnet och familjen till socialvårdens stödtjänster.

Domstolen kan kalla den som gjort utredningen till domstolen för att höras muntligen som sakkunnig.

Utbildning och anvisningar om lagändringarna

Social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ordnar utbildning om lagändringarna.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en sammanställning av anvisningar som hänför sig till lagen samt dokument som används inom socialvården.

Ytterligare information

Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 260, fornamn.h.efternamn(snabel-a)om.fi (lagstiftningens innehåll)

Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 246 000 (dokument och webbplats)

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn  0295 163 545, kirsi.kaikko(snabel-a)stm.fi (socialservice)

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 169, arja.ruponen(snabel-a)stm.fi (hälsovårdstjänster)

Tillbaka till toppen